Zoeken

24 september 2024

[Bijeenkomst] Bewoners ondersteunen met verduurzaming

Graag nodigen we je uit om samen met ons het begin te vieren van De DoeTank-werkwijze in de wijde wereld. Na deze dag kun je namelijk zelf aan de slag!

19 september 2024

[Bijeenkomst] Samen sterker in de energietransitie

In Nederland blijkt meer dan 600.000 huishoudens in energiearmoede te leven. Van deze huishoudens woont maar liefst 68% in corporatiewoningen. Er ligt dus een grote uitdaging om de huurders van woningcorporaties ook actief te betrekken bij de energietransitie. In deze bijeenkomst werken we met diverse organisaties aan betere en slimmere aanpakken.

19 september 2024

[Bijeenkomst] Living Lab Day

Op 19 september is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair! Hoe gaat het met onze circulaire projecten? Welke nieuwe circulaire ketens zijn in de maak? Wat is nodig om van circulair écht het nieuwe normaal te maken? Waar moeten de schouders samen onder?

25 juni 2024

[Webinar] Lokaal samenwerken in de warmtetransitie

Samenwerkingen tussen bewonerscollectieven, energiecoöperaties en gemeenten zijn hard nodig in de energie- en warmtetransitie. Maar zulke nieuwe vormen van samenwerken roepen in de praktijk nogal eens wat juridische vragen op. Op 25 juni krijg je de antwoorden.

24 juni 2024

[Webinar] Organiseren van warmtenetten

In de Transitievisie Warmte komt een warmtenet regelmatig als meest kansrijke optie voor duurzame warmte uit de bus. Toch zien we nu een flink aantal jaar later dat het aantal gerealiseerde warmtenetten beperkt is. Hoe komt dat? En hoe kunnen we versnellen?

28 juni 2024

[Webinar] Handreiking Warmteprogramma toepassen in de praktijk

Ga je als gemeente aan de slag met het Warmteprogramma? Bekijk dan op 28 juni van 11.00 tot 12.15 uur het webinar ‘Handreiking Warmteprogramma toepassen in de praktijk’.

27 juni 2024

[Webinar] Samenwerken met marktpartijen

Welke bedrijven kunnen het beste mijn huis verduurzamen? Welke leveranciers kan je me aanraden? Deze en andere vragen over marktpartijen krijgen energiecoaches vrijwel dagelijks. In dit webinar gaan we hierover met elkaar in gesprek.

13 juni 2024

[Webinar] Lokale samenwerking warmte: waar beginnen?

Het kennisaanbod voor bewonersinitiatieven en gemeenten die aan de slag willen in de warmtetransitie is groot. Maar wat moet je nou echt doen? En hoe start je? Een antwoord hierop krijg je op 2 juli.

2 juli 2024

[Webinar] Lokale samenwerking warmte: waar beginnen?

Het kennisaanbod voor bewonersinitiatieven en gemeenten die aan de slag willen in de warmtetransitie is groot. Zó groot dat je al gauw over het hoofd ziet wat je nu werkelijk moet doen en hoe je het beste kan starten. Een antwoord en praktische tips krijg je op 2 juli.

21 mei 2024

Nieuwsbrief mei 2024

In de community en bij de aangesloten wijken van Wijk van de Toekomst gebeurt altijd wat. We kunnen het bijna niet bijhouden. Maar we houden je graag op de hoogte en doen een greep uit het nieuws.

23 mei 2024

[Webinar] Aan de slag met je lokale ondersteuningsstructuur

Er komt weer een nieuw DoeTank webinar aan!🚀 Ben jij als gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor het ondersteunen van woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen? Of ben je met dit thema bezig vanuit je rol bij een bewonersinitiatief of energieloket? Meld je dan aan!

7 mei 2024

[Workshop] Ambtelijke Ruimte

Werk je als ambtenaar aan de warmtetransitie? Dan moet je behendig laveren tussen allerlei belangen. Hoe pak je dat nou het beste aan? Kom op 12 juni naar de workshop om die vraag te beantwoorden!