Zoeken

12 februari 2024

[Terugblik] Praktijkbijeenkomst Dieren-West

Voor de laatste praktijkbijeenkomst van 2023 streek onze community neer in Dieren (gemeente Rheden), waar het proces naar het eerste Wijkuitvoeringsplan (WUP) van Nederland verteld werd.

9 februari 2024

[Talkshow] Kleine Kernen van de Toekomst

Kleine kernen en het buitengebied hebben vaak een sterke identiteit en een eigen dynamiek. Op 14 maart leer jij hoe je de warmtetransitie in kleine kernen en buitengebieden vorm kan geven.

14 maart 2024

[Talkshow] Kleine Kernen van de Toekomst

Kleine kernen en het buitengebied hebben vaak een sterke identiteit en een geheel eigen dynamiek. Dat vergt maatwerk terwijl we in de warmtetransitie juist meters willen maken. Hoe kun je de warmtetransitie in kleine kernen en het omringende buitengebied vormgeven?

8 februari 2024

Versnellingskansen door het combineren van een warmtenet met woningverduurzaming

Het combineren van woningverduurzaming en de ontwikkeling van een warmtenet kan zorgen voor versnelling in het aardgasvrij maken van wijken. Dat concluderen Ekiep en Energie Samen...

7 februari 2024

[NIEUWE DATUM] Nieuwjaarsbijeenkomst Belevenissen van Webbers

De Webber Community organiseert in coproductie met Wijk van de Toekomst een nieuwjaarsbijeenkomst: "Belevenissen van Webbers" Ook als je niet zeker weet of je een Webber bent, ben je van harte welkom!

1 februari 2024

Kennisdossier Grip op de wijkaanpak

Top down? Bottom up? Is het een landelijk of stedelijk gebied? Sociale huur of particulier bezit? Dit soort karakteristieken binnen een wijkgerichte aanpak zijn onderling verbonden...

16 januari 2024

Energy-Up webtalk Bewonersinitiatieven en de nieuwe warmtewet

De voorgenomen Wet collectieve warmte (Wcw) heeft impact op de manier waarop gemeenten en bewonersinitiatieven samenwerken. En samenwerken, dat gaat niet vanzelf.

7 februari 2024

Energy-Up webtalk Bewonersinitiatieven en de nieuwe warmtewet

De voorgenomen Wet collectieve warmte (Wcw) heeft impact op de manier waarop gemeenten en bewonersinitiatieven samenwerken. En samenwerken, dat gaat niet vanzelf. Je moet erin groeien. Om dat makkelijker te maken is de ‘Opgroeiverkenner’ ontwikkeld. Voor gemeentes en bewonersinitiatieven die samen aan een aardgasvrije buurt willen werken.

13 december 2023

Nieuwjaarsbijeenkomst Belevenissen van Webbers

De Webber Community organiseert in coproductie met Wijk van de Toekomst een nieuwjaarsbijeenkomst: "Belevenissen van Webbers" Ook als je niet zeker weet of je een Webber bent, ben je van harte welkom!

22 maart 2024

Nieuwjaarsbijeenkomst Belevenissen van Webbers

Met plezier nodigen we je uit voor de Nieuwjaars bijeenkomst “Belevenissen van Webbers!" De Webber Community organiseert deze bijeenkomst in coproductie met Wijk van de Toekomst.

1 december 2023

GWIB ondersteunt Gelderse gemeenten bij versnellen warmtetransitie

Om de toename van warmtenetten te versnellen, hebben Gelderse gemeenten om structurele steun gevraagd voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van warmtenetten: hieruit is het GWIB ontstaan.

23 november 2023

Webinar biobased isoleren Regio Stedendriehoek

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030. Maar in de regio Stedendriehoek gaan ze graag een stap verder: biobased!