Wijk van de Toekomst geeft wijken, buurten en dorpen een vliegende start en ondersteunt ze op hun eigen weg naar verduurzaming. Met elkaar geef je vorm aan de doelen en ambities. Vervolgens ga je aan de slag met de realisatie. Samenwerken, leren, proberen en ook fouten durven maken staan centraal.
#fijnleven #wijkvandetoekomst #klimaatbestendig

Voor wie?

voor jou!

Onze leefomgeving verandert en vraagt om verandering van jou. Binnen Wijk van de Toekomst ga je samen met anderen aan de slag om oplossingen te bedenken voor die duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst. Of je nou een actieve bewoner bent in een wijk, een gemeenteambtenaar die aan de slag gaat met lokale Wijk Uitvoeringsplannen (WUP) of een actief lid van een energiecoöperatie: dit programma biedt brede ondersteuning… En daar ben jij……, omdat jij een onderdeel uitmaakt van die leefomgeving.
#fijnleven

Lees meer over het programma en jouw rol daarin

De eerste stap zetten

Wijk van de Toekomst is een (zelf)lerende community van ambitieuze bewoners, ambtenaren en andere initiatiefnemers die stappen zetten om hun eigen leefplek toekomstbestendig en klimaatneutraal te maken. (Nieuw) startende en lopende initiatieven die ook willen aansluiten met hun wijk, buurt of dorp zijn meer dan welkom.

Klaar voor de

start!

01. Ambities vastleggen

Het formuleren van een gezamenlijke ambitie tussen inwoners en andere partijen in en om de wijk, is een krachtige start volgens de filosofie van het programma.

02. Wijkcoalitie vormen

Een goede samenwerking tussen wijkbewoners en anderen die een bijdrage leveren is de basis voor werken aan duurzame verandering.

03. Afspraken maken

Een plan waarin je met elkaar afspreekt wat je gaat doen, met wie en hoe geeft een kompas voor de weg naar realisatie.

Lees meer over de aanpak

Pak je

agenda!

Bekijk agenda
  • Praktijkbijeenkomsten
  • Kennisateliers
  • Intervisie procesbegeleiders
  • Bijeenkomsten gemeenten
25 november 2021

Praktijkbijeenkomst voor wijkcoalities

Tijd: 16:00 uur
Locatie: De Bloemenbuurt, Didam.
8 december 2021
Deze afbeelding toont een bewegende lijn (afgeleid van het logo) die door de tekst ‘Deze lijn verbindt ons allemaal.’ loopt.

Wijk Kerschoten Apeldoorn

De stip aan de horizon

Een betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas beschikbaar maken met in 2030 alle woningen op het warmtenet. In een sterke samenwerking met de grootste partijen wordt Kerschoten toekomstbestendig. https://www.kerschotenenergieneutraal.nl/

#jouwstipaandehorizon

Een actueel

bericht

21 oktober 2021Bijeenkomst

Aanmelden: Kennisatelier “koppelen van verschillende opgaves & perspectieven op samenwerking in de wijk”

Op donderdag 11 november 2021 van 15.00 tot 17.00 uur duiken we, vanuit het centrale thema ‘Integrale duurzame wijkontwikkeling’, de complexe puzzel van de warmtetransitie, waarin bewoners een sleutelrol spelen. Deze keer hebben we twee thema’s die in elkaars verlengde liggen.

Lees meer
9 september 2021Wijk

Terugblik Kennisatelier Wetgeving rondom ontwikkeling warmtenetten

Donderdag 9 september vond alweer het vijfde kennisatelier Wijk van de Toekomst plaats over ‘Wetgeving rondom ontwikkeling warmtenetten’. Saskia Lavrijssen van Universiteit van Tilburg en Xandra van Lipzig van de gemeente Apeldoorn deelden kennis en ervaringen over de wetgeving rond warmtenetten en de positie van de burger. Onderstaand word je kort meegenomen in de middag.

Lees meer
Lees meer berichten