We zijn er voor de mensen in de wijken, dorpen en buurten in Gelderland en hun samenwerkingspartners. We faciliteren in gesprekken, we ondersteunen in acties en processen, we vergemakkelijken kennisontsluiting en zijn een direct aanspreekpunt vanuit ons ondersteuningsteam.
#nederland #gelderland #wijkvandetoekomst

Onderstaand lees je de verschillende manieren waarop we in de voorbereiding naar en binnen het programma ondersteunen en faciliteren. De nadruk ligt hier op de wijkcoalities, waar ook de gemeenten en andere betrokkenen in de energietransitie onderdeel van uitmaken.

Gemeenten zijn een belangrijk onderdeel van deze wijkcoalitie. Lees hier wat de meerwaarde van deelname aan het programma Wijk van de Toekomst is voor jou als gemeenteambtenaar, zowel voor eigen opgaves als in de rol binnen de wijkcoalitie.

Klankbord

Vanuit de rol van klankbord helpen we initiatiefnemers en wijkcoalities in hun proces naar de uitvoering. We denken mee, koppelen kennis en expertise aan de desbetreffende opgave en zetten onze eigen ervaring en netwerk in om te helpen met het vinden van de juiste oplossing. Wil je een keer sparren met ons over je opgave? Dat kan ook als je (nog) niet wil deelnemen aan het programma. Neem dan contact met ons op!

Kennisplatform

Zodra je deelneemt aan het programma, ben je ook een actief onderdeel van het online kennisplatform. Binnen dit platform vind je relevante kennisdossiers en kun je ervaringen en inzichten met andere initiatieven delen en tevens terugvinden via het forum.

Ga naar het kennisplatform

Bijeenkomsten

Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor wijkcoalities, gemeenteambtenaren, procesbegeleiders en iedereen die met het toekomstbestendig maken van wijken dorpen en buurten bezig is. Hiermee willen we iedereen zo goed mogelijk ondersteunen in zijn eigen proces en voorzien van de nieuwste kennis en inzichten. We werken met steeds terugkerende hoofdthema’s, zodat we echt bouwen aan een fundament aan kennis en ervaring. Naast de ontmoetingen binnen het programma, worden er ook regelmatig online kennisateliers georganiseerd voor het brede speelveld. Bekijk hier de agenda of lees onderstaand meer over de verschillende type bijeenkomsten.

Lees over de verschillende bijeenkomsten

Community

De deelnemende wijkcoalities in het programma vormen “de gemeenschap van gelijkgestemden”. Samen wordt door middel van intervisie, kennisuitwisseling en delen van ervaringen uit de praktijk onderzocht wat werkt en wat niet werkt en voorbeelden en geleerde lessen uitgewisseld. De ontmoetingen binnen de community worden actief gestimuleerd door het programma tijdens bijeenkomsten, in één-op-één contact en op het kennisplatform. We werken doorlopend aan het eigenaarschap van de community om ook zelfstandig met elkaar te werken. Lees meer om te ontdekken wie er in de community deelnemen!

Bekijk wie er al mee doen

Procesbegeleidings­subsidie

Procesbegeleiders kunnen een belangrijke rol vervullen in de begeleiding van samenwerkingsprocessen binnen de wijkcoalitie. De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling beschikbaar voor het financieren van deze “Procesondersteuning Wijk van de Toekomst”. Voor meer informatie over deze subsidie ga je naar de website van de provincie. Wil je sparren over ervaringen in andere wijken en de mogelijkheden om invulling te geven aan procesondersteuning? Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Handreikingen en tools

Lessen, inzichten, goede voorbeelden en ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld. Deze handreikingen ondersteunen het proces dat wijkcoalities doorlopen om hun leefomgeving toekomstbestendig te maken.

Bekijk de handreikingen

Op zoek naar goede ondersteuning van jouw wijkinitiatief of een goede bedding voor een wijk in ontwikkeling?

Lees meer