Nederland, Nijmegen, 20211109
PAW proeftuin Hengstdal in Nijmegen.
Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2021

Wijken

In heel Gelderland zijn er al wijken, dorpen en buurten volop bezig met hun stip op de horizon. Bekijk hoe zij hun omgeving klaar maken voor de toekomst.

Legenda
Aantal woningen
Bezit woningcorporatie
Dominant bouwjaar
Dichtheid bebouwing
Filter

Kerschoten
Apeldoorn

Een betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas beschikbaar maken met in 2030 alle woningen op het warmtenet. In een sterke samenwerking met de grootste partijen wordt Kerschoten toekomstbestendig.

1994
46%
1950
1620
Naar de website

De Parken
Apeldoorn

Er wordt onderzocht of groen gas of groene waterstof de beste manier van duurzaam verwarmen is. Bewonersinitiatief ‘Duurzame Parken’ werkt samen met de wijk plannen uit om in 2030 klaar zijn voor de overstap.

998
2%
1900
2336
Naar de website

Loenen
Apeldoorn

Loenen kan waarschijnlijk op drie manieren duurzame warmte krijgen: restwarmte van de papierindustrie, groen gas (biogas) uit de omgeving of elektrische warmteoplossingen. Energiecoöperatie Loenen stimuleert het gebruik van duurzame energie.

1021
30%
1950
325
Naar de website

De Maten
Apeldoorn

Samen met inwoners, woningcorporaties en andere partners komen we per buurt tot een haalbare en betaalbare oplossing. Passend bij de mensen en de woningen.

11350
40%
1975
4789
Naar de website

Groen-West
Arnhem

Wij geloven in een aanpak waarbij de bewoners van Arnhem-West een stevige stem krijgen in de toekomstige energievoorziening van de wijken.

2870
23%
1925
1589
Naar de website

Hoogkamp
Arnhem

Met de focus op het bewust maken van de bewoners zal Hoogkamp samen energieneutraal worden. Stapsgewijs van het gas af met een hybride oplossing met stadswarmte en biogas.

752
0%
1925
934
Naar de website

Spijkerkwartier
Arnhem

Een betaalbaar aardgasloos Spijkerkwartier waarbij de focus op de warmtevoorziening ligt. Het bewust maken van de bewoners is nu de grootste taak.

3500
25%
1800
4506
Naar de website

Alteveer-Cranevelt
Arnhem

Duurzaam Craneveer beslist niet voor bewoners maar ondersteunt met informatie en kennisuitwisseling, zodat ieder op zijn eigen ‘natuurlijke moment’ weet welke keuzes beschikbaar en logisch zijn.

1708
17%
1925
651
Naar de website

Duurzaam Paasberg
Arnhem

We willen een goed onderbouwde keuze maken voor een collectief dan wel individueel warmtesysteem voor de bewoners van de Paasberg en deze keuze implementeren in goed overleg met bewoners, gemeente Arnhem en andere betrokken partijen.

888
7%
1925
1720
Naar de website

Angerenstein
Arnhem

De karakteristieke wijk Angerenstein wil zich ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid om zo een toekomstbestendig voorbeeld te zijn voor wijken binnen én buiten Arnhem.

1072
1%
1950
2414
Naar de website

De Glind
Barneveld

Samen met verschillende belangengroepen en organisaties uit De Glind zijn de eerste stappen gezet om een toekomstbestendig dorp te maken. Samen met de bewoners zullen alle keuzes gemaakt worden.

203
1%
1925
53
Naar de website

Bronkhorst
Bronckhorst

Samen werken richting de eerste energie neutrale stad van Nederland door bij monumenten te kijken wat wel kan!

55
10%
1800
69
Naar de website