Header-home
28 juni 2024

Webinar

Handreiking Warmteprogramma toepassen in de praktijk

Ga je als gemeente aan de slag met het Warmteprogramma? Bekijk dan op 28 juni van 11.00 tot 12.15 uur het webinar ‘Handreiking Warmteprogramma toepassen in de praktijk’.

Buurten, wijken en dorpskernen worden richting 2050 aangesloten op een duurzaam warmtealternatief. Wanneer welk gebied aan de beurt is, leggen gemeenten vast in een document dat om de vijf jaar wordt vernieuwd. In 2021 leverden gemeenten dit document voor het eerst op onder de naam ‘transitievisie warmte’. Uiterlijk in 2026 moeten gemeenten een warmteprogramma opstellen. Gemeenten moeten hierbij rekening houden dat het warmteprogramma een instrument is binnen de Omgevingswet en daarmee aan verschillende juridische voorwaarden moet voldoen.

Handreiking Warmteprogramma

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van het warmteprogramma heeft het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een handreiking ontwikkeld. De handreiking beschrijft aan welke vereisten een warmteprogramma moet voldoen en biedt praktisch advies om als gemeente aan de slag te gaan.

Dit webinar wordt georganiseerd door NPLW.

Datum

28 juni 2024

Tijd

11.00 - 12.15 uur

Locatie

Online

Meer agenda items?

28 augustus 2024

[Kennisatelier] Netcongestie

Op het stroomnet wordt het alsmaar drukker. Dit kan een beperkende factor zijn voor wijken waar de energie- en warmtetransitie nog op stapel staat. Daarom organiseren we op woensdag 28 augustus een kennisatelier over netcongestie.

19 september 2024

Living Lab Day

Op 19 september is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair! Hoe gaat het met onze circulaire projecten? Welke nieuwe circulaire ketens zijn in de maak? Wat is nodig om van circulair écht het nieuwe normaal te maken? Waar moeten de schouders samen onder?

19 september 2024

Samen sterker in de energietransitie

In Nederland blijkt meer dan 600.000 huishoudens in energiearmoede te leven, waarvan maar liefst 68% in corporatiewoningen. Een grote uitdaging om de huurders van woningcorporaties ook actief te betrekken bij de energietransitie. In deze bijeenkomst wordt met diverse organisaties aan betere en slimmere aanpakken gewerkt!