Header-home
26 september 2023

Samenwerken met energiecollectieven

Het nieuwe normaal in de energietransitie

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door LSA bewoners.

 

Steeds meer bewonerscollectieven maken zelf plannen voor hun buurt, organiseren diensten, collectieve opwekprojecten of werken aan een warmtesysteem in eigendom. LSA bewoners ziet gemeenten die sympathiek staan tegenover deze initiatieven en onderzoeken waar de samenwerking mogelijk is. Maar dit is zeker nog niet de standaard.
LSA bewoners wil energie-initiatieven versterken ten opzichte van de markt, dan is het hard nodig om te werken aan een “Nieuw normaal”. Het vraagt om nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonerscollectieven op financieel-juridisch gebied. Gelukkig dat er al beleid bestaat die daarvoor gemaakt is.

 

Beleid voor samenwerking
Speciaal voor bewonersinitiatieven en gemeenten die willen werken aan dit Nieuwe Normaal, organiseren ze daarom deze bijeenkomst. Tijdens deze middag zoomen ze in op beleidsinstrumenten die kunnen bijdragen aan het versterken en het optimaal benutten van de kracht van bewonerscollectieven in de energietransitie.

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende experts hun kennis delen:

Ines Balkema
Procesmanager Right 2 Challenge en Right 2 Coöperate bij Gemeente Rotterdam
Karoline Pill
Senior Jurist Warmtetransitie van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)
Stefan van Tongeren
Directeur Energie Samen Rivierenland

Datum

26 september 2023

Tijd

14.00-17.00 uur

Locatie

N.t.b.

Meer agenda items?

24 juni 2024

[Webinar] Organiseren van warmtenetten

In de Transitievisie Warmte komt een warmtenet regelmatig als meest kansrijke optie voor duurzame warmte uit de bus. Toch zien we nu een flink aantal jaar later dat het aantal gerealiseerde warmtenetten beperkt is. Hoe komt dat? En hoe kunnen we versnellen?

25 juni 2024

[Webinar] Lokaal samenwerken in de warmtetransitie

Samenwerkingen tussen bewonerscollectieven, energiecoöperaties en gemeenten zijn hard nodig in de energie- en warmtetransitie. Maar zulke nieuwe vormen van samenwerken roepen in de praktijk nogal eens wat juridische vragen op. Op 25 juni krijg je de antwoorden.

27 juni 2024

[Webinar] Samenwerken met marktpartijen

Welke bedrijven kunnen het beste mijn huis verduurzamen? Welke leveranciers kan je me aanraden? Deze en andere vragen over marktpartijen krijgen energiecoaches vrijwel dagelijks. In dit webinar gaan we hierover met elkaar in gesprek.