Header-home
26 september 2023

Samenwerken met energiecollectieven

Het nieuwe normaal in de energietransitie

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door LSA bewoners.

 

Steeds meer bewonerscollectieven maken zelf plannen voor hun buurt, organiseren diensten, collectieve opwekprojecten of werken aan een warmtesysteem in eigendom. LSA bewoners ziet gemeenten die sympathiek staan tegenover deze initiatieven en onderzoeken waar de samenwerking mogelijk is. Maar dit is zeker nog niet de standaard.
LSA bewoners wil energie-initiatieven versterken ten opzichte van de markt, dan is het hard nodig om te werken aan een “Nieuw normaal”. Het vraagt om nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonerscollectieven op financieel-juridisch gebied. Gelukkig dat er al beleid bestaat die daarvoor gemaakt is.

 

Beleid voor samenwerking
Speciaal voor bewonersinitiatieven en gemeenten die willen werken aan dit Nieuwe Normaal, organiseren ze daarom deze bijeenkomst. Tijdens deze middag zoomen ze in op beleidsinstrumenten die kunnen bijdragen aan het versterken en het optimaal benutten van de kracht van bewonerscollectieven in de energietransitie.

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende experts hun kennis delen:

Ines Balkema
Procesmanager Right 2 Challenge en Right 2 Coöperate bij Gemeente Rotterdam
Karoline Pill
Senior Jurist Warmtetransitie van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)
Stefan van Tongeren
Directeur Energie Samen Rivierenland

Datum

26 september 2023

Tijd

14.00-17.00 uur

Locatie

N.t.b.

Meer agenda items?

14 maart 2024

[Talkshow] Kleine Kernen van de Toekomst

Kleine kernen en het buitengebied hebben vaak een sterke identiteit en een geheel eigen dynamiek. Dat vergt maatwerk terwijl we in de warmtetransitie juist meters willen maken. Hoe kun je de warmtetransitie in kleine kernen en het omringende buitengebied vormgeven?

22 maart 2024

Nieuwjaarsbijeenkomst Belevenissen van Webbers

Met plezier nodigen we je uit voor de Nieuwjaars bijeenkomst “Belevenissen van Webbers!" De Webber Community organiseert deze bijeenkomst in coproductie met Wijk van de Toekomst.

24 april 2024

Praktijkbijeenkomst: Benedenbuurt Wageningen

In PAW-wijk Benedenbuurt in Wageningen zijn de voorbereidingen voor de realisatie van een midden temperatuur warmtenet in volle gang. Het proces is uniek omdat het geheel sinds 2016 is geïnitieerd, begeleid en gedragen door bewoners in de wijk.