Header-home
26 september 2023

Samenwerken met energiecollectieven

Het nieuwe normaal in de energietransitie

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door LSA bewoners.

 

Steeds meer bewonerscollectieven maken zelf plannen voor hun buurt, organiseren diensten, collectieve opwekprojecten of werken aan een warmtesysteem in eigendom. LSA bewoners ziet gemeenten die sympathiek staan tegenover deze initiatieven en onderzoeken waar de samenwerking mogelijk is. Maar dit is zeker nog niet de standaard.
LSA bewoners wil energie-initiatieven versterken ten opzichte van de markt, dan is het hard nodig om te werken aan een “Nieuw normaal”. Het vraagt om nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonerscollectieven op financieel-juridisch gebied. Gelukkig dat er al beleid bestaat die daarvoor gemaakt is.

 

Beleid voor samenwerking
Speciaal voor bewonersinitiatieven en gemeenten die willen werken aan dit Nieuwe Normaal, organiseren ze daarom deze bijeenkomst. Tijdens deze middag zoomen ze in op beleidsinstrumenten die kunnen bijdragen aan het versterken en het optimaal benutten van de kracht van bewonerscollectieven in de energietransitie.

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende experts hun kennis delen:

Ines Balkema
Procesmanager Right 2 Challenge en Right 2 Coöperate bij Gemeente Rotterdam
Karoline Pill
Senior Jurist Warmtetransitie van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)
Stefan van Tongeren
Directeur Energie Samen Rivierenland

Datum

26 september 2023

Tijd

14.00-17.00 uur

Locatie

N.t.b.

Meer agenda items?

4 oktober 2023

Workshop: Geleerde lessen toepassen in jouw wijk

Het blijkt een weg vol kuilen en hobbels: het verduurzamen van wijken en buurten. Tijdens ‘De Shift IV: succesvol samenwerken in de energietransitie’ op 13 april zoomden we in op ervaringen uit vier verschillende wijken. In deze workshop bouwen we voort op deze lessen.

12 oktober 2023

Nationaal Warmte Congres 2023

De overgang naar duurzame warmte bevindt zich op een cruciaal punt. We hebben nog steeds de opgave om vóór 2030 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen en/of aardgasvrij te maken. Zorg dat je er bij bent op 12 oktober 2023 tijdens de 16e editie van het Nationaal Warmte congres en reserveer alvast je plaats!

2 november 2023

Symposium: “Koppelen! Van stadsvernieuwing naar buurtverduurzaming”

Koppelen van de warmtetransitie aan veiligheid, vergroening, sociale samenhang, armoedebestrijding; tijd om door te pakken. Laat je tijdens dit symposium op een mooie plek inspireren door de stads- en wijkvernieuwing; hoe versnel je met een integrale aanpak?