PAW-Gro-SW-0279
10 juni 2024

Kennisatelier

Gelders Warmte Infrabedrijf

Het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) werkt samen met Gelderse gemeenten aan het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van publieke, collectieve warmtenetten. Het GWIB is een onafhankelijke publieke partner en biedt gemeenten kennis, kunde, capaciteit en kapitaal. Op maandag 10 juni schuift het GWIB aan tijdens het kennisatelier.

Momenteel zijn ongeveer 42.000 huizen in Gelderland aangesloten op warmtenetten. Er zouden echter wel 340.000 huizen op een warmtenet aangesloten kunnen worden. Om het tempo richting 2050 te versnellen, hebben verschillende gemeenten aan de provincie Gelderland om structurele hulp gevraagd bij het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van warmtenetten. Uit die vraag is het GWIB ontstaan, opgericht door provincie Gelderland, Oost NL en Firan (dochteronderneming van Alliander). In november 2023 was de officiële oprichting een feit.

Het GWIB ondersteunt in onder andere alle technische, organisatorische, juridische en financiële vraagstukken van een gemeentelijk warmtenetproject. Tijdens het kennisatelier zal Detlef Meijer, directeur van het GWIB, nader ingaan op vragen die leven bij gemeenten over de diensten van het GWIB.

Ook interessant

Onze collega’s van NPLW namen al eerder een boeiend gesprek op over de rol die een provinciaal warmte infrabedrijf zou kunnen spelen. Naast Detlef Meijer schoof ook Machiel Karels van gemeente Harderwijk aan. Je kunt het webinar hieronder terugkijken.

Datum

10 juni 2024

Tijd

14.00-15.00 uur

Locatie

Online

Meer agenda items?

28 augustus 2024

[Kennisatelier] Netcongestie

Op het stroomnet wordt het alsmaar drukker. Dit kan een beperkende factor zijn voor wijken waar de energie- en warmtetransitie nog op stapel staat. Daarom organiseren we op woensdag 28 augustus een kennisatelier over netcongestie.

19 september 2024

Living Lab Day

Op 19 september is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair! Hoe gaat het met onze circulaire projecten? Welke nieuwe circulaire ketens zijn in de maak? Wat is nodig om van circulair écht het nieuwe normaal te maken? Waar moeten de schouders samen onder?

19 september 2024

Samen sterker in de energietransitie

In Nederland blijkt meer dan 600.000 huishoudens in energiearmoede te leven, waarvan maar liefst 68% in corporatiewoningen. Een grote uitdaging om de huurders van woningcorporaties ook actief te betrekken bij de energietransitie. In deze bijeenkomst wordt met diverse organisaties aan betere en slimmere aanpakken gewerkt!