Op donderdag 3 december 2020 vond het kennisatelier over Financiering van particulier bezit plaats. Het onderwerp was: alleen als financiering voor iedere huiseigenaar toegankelijk en aantrekkelijk is, zal de omslag gemaakt kunnen worden.

De Deelnemers
1: Waar kom je vandaan?
Nijmegen was goed vertegenwoordigd met zeven deelnemers, uit Arnhem en Apeldoorn kwamen beide vier deelnemers. De rest van de aanwezigen was goed verspreid over het land. Op deze kaart kan je dat goed zien. https://nl.batchgeo.com/map/403b9c2ef289606ac073169834a9bfb2

2: Hoe ben je betrokken bij de transitie?
Deelnemers waren op diverse manieren betrokken bij de energietransitie. Gemeenten waren goed vertegenwoordigd met 20 deelnemers. Daarnaast waren er zes wijkcoalities en twee procesbegeleiders uit een wijk. De rest van de groep bestond uit energiecoaches, betrokken burgers, vertegenwoordigers van energiecooperaties of woningcorporaties en uiteraard het ondersteuningsteam en de Provincie.

3: Wat zijn volgens jou de belangrijkste knelpunten voor de financiering?
Deze knelpunten werden door de deelnemers genoemd:
Op 1: kosten. Alternatieven voor gas zijn duur, financiering is ook duur.
Op 2: het gebrek aan overzicht en inzicht in de mogelijkheden.
Op 3: gebrek aan heldere wettelijke regelingen en kaders
Op 4: voor financiering moet je kredietwaardig zijn, een flinke groep is dat niet.

En daarnaast onbekendheid met de mogelijkheden, de lange terugverdientijd en het gebrek aan energieprestatiegaranties.

De inhoudelijke experts

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Mia Budding en Reint Brondijk van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gaven een goed overzicht van de beschikbare mogelijkheden voor financieren met een lage rente.

De video’s van SVN kan je hier terugkijken.
https://youtu.be/6XPCLxwHvJ4
https://youtu.be/-u_q09-kVx4

Reint Brondijk, SVN, afdeling Klant en Markt, Relatiemanager Friesland, Groningen en Drenthe
r.brondijk@svn.nl

Mia Buddingh, SVN, Relatiemanager Gelderland, Overijssel en Flevoland
m.buddingh@svn.nl
(06) 10 19 30 00

Het Klimaatverbond – Maatschappelijke esco
De ontwikkeling van een maatschappelijke esco waarbij bewoners, overheid en markt samenwerken aan de energietransitie staat aan het begin, maar dat betekent niet dat je moet afwachten. Wat is er voor jouw wijk belangrijk als je de wijkenergietransitie zou willen organiseren? Je kan al stappen zetten in de geest van de maatschappelijke ESCO.

De stelling dat de sociale impact het grootst is als je je richt op de moeilijkere wijken riep veel discussie op. Er valt ook wat voor te zeggen om juist met koplopers te beginnen, dan kan je tenminste iets realiseren. Het is een lastig dilemma, relatieve snelheid of het van de sociale kant benaderen. Kan het niet een beetje allebei?

Wouter Pieterse, Klimaatverbond.
wouter.pieterse@klimaatverbond.nl

Woab Woningabonnement.
Carmen Hunger lichtte het Woab Woningabonnement toe waarmee hele diverse doelgroepen ontzorgd kunnen worden. Dit is ook mogelijk in combinatie met financiering vanuit SVN.
Een korte video over hoe dit werkt: https://youtu.be/wVYpiFjpCkc
Carmen.hunger@woab.nl
0850 – 738 648

Overzicht van inzichten en reacties

  • Bij de gezamenlijke afsluiting gaven jullie in de chat aan het een inspirerende bijeenkomst te vinden waarin ook nieuwe informatie gedeeld is.
  • Eén vraag is onbeantwoord gebleven: wat doen we met zelfklussers? Die passen vaak niet in de financieringsplaatjes. Zie de download over de Gelderse regeling voor aanknopingspunten voor de (on)mogelijkheden.
  • De kunst is om het geld als onderdeel van een propositie over de bühne te krijgen: “dit kan er allemaal met jouw kasteel”, gezond, comfortabel, etc. Verder is naast geld ook veiligheid, betrouwbaarheid en nazorg belangrijk.
  • Een opmerking: jammer dat er weinig bewoners aan deze sessie meedoen.
  • Er wordt door sommigen kritisch gekeken naar de rol en het belang van commerciële partijen. Tegelijkertijd bieden deze partijen mogelijke oplossingen.
  • Er is daarnaast grote zorg over mensen die niet kredietwaardig zijn, hoe help je die? Zie ook hier de Gelderse regeling van SvN. De maatwerklening kan daarnaast een uitkomst zijn voor inwoners die bijvoorbeeld in een wijkaanpak mee moeten, maar op basis van hun inkomen niet financierbaar zijn.
  • Ook is er behoefte aan duidelijkheid vanuit de overheid, heldere wettelijke kaders en keuzes. En overzicht van de verschillende subsidie- en leenmogelijkheden (bijvoorbeeld door de financiele menukaart). Vergezeld gaande van “hulp” bij het aanvragen en (vaak noodzakelijk) gecertificeerd financieel advies

Presentaties en andere materialen kunnen gedownload worden vanaf onderstaande link
https://www.wijkvandetoekomst.nu/downloads/

  • Presentaties van SVN, Klimaatverbond en Woab
  • Flyer toekomstbestendig wonen provincie Gelderland / SVN
  • Resultaten mentimeter als sheets en als lijst.