Samen met jouw wijk, buurt of dorp zet je stappen om jouw leefomgeving toekomstbestendig te maken. Met elkaar geven jullie invulling aan een duurzame toekomstvisie door concrete projecten en acties op te tuigen en te realiseren.
#jouwstipaandehorizon #samenwerken #wijkvandetoekomst

De samenwerking tussen wijkbewoners en andere partijen in en om de wijk is een belangrijk onderdeel van dit proces. Bij andere partijen moet je denken aan gemeentes, energieloketten en -coöperaties, provincie, netwerkbeheerders, innovatieplatforms, kennisontwikkelaars, experts op financieel, technisch en juridisch gebied et cetera. Deze samenwerking wordt vormgegeven binnen de zogenaamde wijkcoalitie.

Het programma Wijk van de Toekomst is gemaakt om de wijkcoalitie te ondersteunen in alle fases van hun proces.

Het programma Wijk van de Toekomst is in twee onderdelen in te delen. Er is een voorbereidend deel, waarin je als initiatiefnemers werkt aan de stip aan de horizon en het vormen van een wijkcoalitie. En er is een tweede deel waarin je als wijkcoalitie deelneemt aan het programma. Je gaat dan aan de slag met de verdere uitwerking van plannen en met de uitvoering van activiteiten en projecten.

Onderstaand staan verschillende stappen waar je aan werkt verder toegelicht. Let op: de stappen kunnen volgordelijk zijn, maar dat hoeft niet. Het proces van de wijk is leidend!

Ambities vastleggen

Voorbereidingsfase

De aanleiding om op ‘transitiepad’ te gaan, vertaal je in een toekomstperspectief. Waar sta je als wijk, dorp of buurt en waar wil je naartoe? Deze stip aan de horizon is belangrijk om een doel en gezamenlijkheid te hebben, zodat iedereen weet waaraan gewerkt wordt en waarom. Het doel kan tijdens het proces verrijkt en aangepast worden wanneer dat nodig is.De handreiking Wijk van de Toekomst helpt je bij het bepalen van jouw duurzame ambities.

Bekijk de handreiking Wijk van de Toekomst

Vormen van een wijkcoalitie

Voorbereidingsfase

Als onderdeel van de wijkontwikkeling vorm je een wijkcoalitie met daarin de belangrijkste partijen. Voordat je officieel deelneemt aan het programma vorm je een zogenaamde startcoalitie. Je benoemt de rol & positie van iedere deelnemer, hoe je samenwerkt en hoe je een en ander organiseert. Deze coalitie is een belangrijk instrument van het programma waardoor eigenaarschap en ook gezamenlijkheid ontstaat. In de handreiking Wijk van de Toekomst lees je meer over de wijkcoalitie en het waarom.

Bekijk de handreiking Wijk van de Toekomst

Plannen verder uitwerken

deelname programma

De wijkcoalitie gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van de stip aan de horizon. Naarmate het proces vordert, werkt de wijkcoalitie ideeën steeds concreter uit tot gedetailleerde plannen en verbreedt het de betrokkenheid van partijen, waaronder wijkbewoners. In het programma krijg je hulp bij het organiseren van je netwerk, de communicatie met bewoners in de wijk en het optuigen van verschillende deelprojecten. In de handreiking Intentieovereenkomst vind je concrete handvaten om je wijkcoalitie en de stip aan de horizon te formaliseren tot een overeenkomst met elkaar.

Bekijk de intentieovereenkomst

Realisatie van verschillende projecten

deelname programma

Afhankelijk van de keuzes die de wijk maakt, ligt er een breed plan met verschillende projecten of een smaller plan met focus op bijvoorbeeld een warmtenet en isolatie. Het kan ook zijn dat gestart wordt met een deel van de wijk. Per (deel)project zijn specifieke partijen betrokken en heb je te maken met capaciteit, financiering en planning. Vaak lopen meerdere grote en kleine deelprojecten en activiteiten parallel. In het programma krijg je hulp bij het concretiseren van plannen, communicatie rond je project en het betrekken van benodigde kennis en partijen. De handreiking Wijktransitieplan biedt jou deze en meer handvaten om tot realisatie over te gaan.

Bekijk het Wijktransitieplan

Ook aan de slag met jouw eigen stip?

En denk je dat deelname aan het programma meerwaarde en versnelling biedt voor jouw initiatief?

Lees meer