Op maandag 17 mei organiseren we vanuit het Programma Wijk van de Toekomst het volgende kennisatelier. Deze keer is het thema de Integrale Duurzame Wijkontwikkeling.

Inhoud programma
Een wijk ‘klaarmaken voor de toekomst’ heeft veel meer aspecten dan alleen ‘van het gas af’ of CO2 reductie. Breder kijken kan extra waarde toevoegen of voor haakjes zorgen, waardoor meer mogelijk wordt. Het bredere perspectief kijkt bijvoorbeeld ook naar opvang van regenwater, tegengaan van hittestress, duurzaam opwekken van energie en duurzame mobiliteit. Of naar sociale duurzaamheid, lokale werkgelegenheid, gezondheid, binding tussen bewoners en de relaties tussen de verschillende spelers. Een bredere aanpak kán veel opleveren, maar levert ook uitdagingen op.

Op maandag 17 mei gaan we met experts in op dit thema. Aan de hand van kennis, ervaringsverhalen en voorbeelden verkennen we de verschillende invalshoeken en delen we inspiratie en ideeën. De experts hebben kennis op het gebied van financieringsmogelijkheden, ontzorgingsarrangementen en full-service energiediensten. Zij lichten de mogelijkheden en knelpunten in korte pitches toe: Wat is er momenteel al mogelijk en voor wie is het geschikt? Hierna hebben we ruim de gelegenheid om in kleinere groepen met elke expert uit te wisselen.

Save the date: maandag 17 mei van 13 tot 15 uur!
Zet deze datum alvast in je agenda. Binnenkort kun je via deze website aanmelden voor het kennisatelier. Vragen of anders? Neem contact met ons via info@wijkvandetoekomst.nu.