Op donderdag 22 april van 9.00 tot 11.00 uur organiseren we het volgende kennisatelier. Het onderwerp voor deze keer is Bewonersparticipatie & communicatie tijdens de coronacrisis.

Het gesprek met mensen, ze enthousiasmeren en met hen de transitie vormgeven is een hele uitdaging. Zeker nu we niet meer zomaar met zijn allen rond de keukentafel kunnen zitten. Maar er is nog heel veel mogelijk. De maatregelen rond Corona dagen ons uit om aan andere vormen dan de geijkte informatieavonden te denken. Op 22 april nodigen we een aantal ervaringsdeskundigen uit, die op creatieve manieren participatie vormgeven. Zij nemen u deze middag graag mee in een aantal inspirerende voorbeelden.

Zet deze datum alvast in je agenda. Binnenkort lees je hier meer over het programma en vind je ook de mogelijkheid om je aan te melden.