Het hart van het programma bestaat uit de (zelf)lerende community van ambitieuze bewoners, ambtenaren en andere initiatiefnemers die samen stappen zetten om hun leefomgeving toekomstbestendig en klimaatneutraal te maken. Allemaal een ander DNA, maar een gemeenschappelijk einddoel. #samensterk #veerkrachtig #klimaatneutraal #wijkvandetoekomst
  • Aantal woningen
  • % bezit woningcorporatie
  • Bouwjaar meeste woningen
  • Gemiddeld gasverbruik per woning per jaar
  • Dichtheid bebouwing
  • Start wijk van de toekomst