Wij bouwen aan veerkrachtige wijken die klaar zijn voor de toekomst. Wij gaan voor wijken waar mensen gezond, gelukkig en goed kunnen leven, groeien en werken.
#klimaatverandering #toekomstbestendig #fijnleven

Waarom het programma?

Het programma Wijk van de Toekomst is ontstaan om bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering en om de energietransitie in de Gelderse bebouwde omgeving op gang te brengen. We willen wijken klaarmaken voor een toekomst met geïsoleerde woningen en een duurzame warmtevoorziening. Het is een enorme opgave om dit op zo’n manier voor elkaar te krijgen dat het werkt voor de wijk en dat iedereen mee kan doen. We zijn er om wijken een vliegende start te geven en ze te ondersteunen in de weg naar verduurzaming.

Wat is een Wijk van de Toekomst?

Een wijk van de toekomst is een wijk die klaar is voor de toekomst. Een wijk waar mensen ook met alle ontwikkelingen die er op ze/de maatschappij afkomen goed kunnen leven. Een wijk die sociaal, economisch en fysiek veerkrachtig is. Een wijk die ook onderdeel is van de wereld, met een lage voetafdruk en CO2-uitstoot of misschien wel klimaatpositief en regeneratief!

Onze Visie

In dorpen, wijken en buurten wordt de klimaatopgave voor veel mensen concreet met bijvoorbeeld ontwikkelingen voor een warmtenet of het isoleren van woningen. Ieder gebied is weer net iets anders. Met het juiste samenspel bundel je krachten en sluit je aan bij eigen identiteit, kenmerken en opgaven van het gebied. De ontwikkeling van wijken, dorpen en buurten vindt plaats mét de mensen die er deel van uit maken. De ontwikkeling van een duurzame, klimaatneutrale energie- en warmtevoorziening maakt hier onderdeel van uit.

In het netwerk van Wijk van de Toekomst zetten bewoners, ambtenaren en andere initiatiefnemers stappen om hun leefomgeving toekomstbestendig te maken. Ze werken aan een toekomstvisie voor hun wijk en concrete projecten om deze te realiseren. Ze bouwen aan sterke wijkcoalities en leren en ontwikkelen met elkaar. (Nieuwe) startende en lopende initiatieven die ook willen aansluiten met hun wijk, buurt of dorp zijn meer dan welkom. We gaan voor een inspirerende beweging om écht samen te ontwikkelen om zo het proces in de wijken, dorpen en buurten, het programma én de energietransitie verder te brengen.

Ondersteunings-team

Het ondersteuningsteam van Wijk van de Toekomst is er voor de wijkcoalities die (willen) deelnemen aan het programma. Voor jou als initiatiefnemer, betrokkene in een wijkcoalitie, gemeenteambtenaar in de energietransitie én voor de opgave waar de wijk voor staat. Het ondersteuningsteam bestaat uit adviesbureau Diep, marketingcommunicatiebureau Creators Connect, Oomph Procesfacilitatie en Tilburg University.

Initiatiefnemers, of dat nou bewoners of ambtenaren zijn, helpen we op weg met een vliegende start door een uitgebreide bedding te faciliteren. Eenmaal in het programma worden wijken, buurten en dorpen ondersteund door onder anderen één op één sparring en door het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen binnen de community van Wijk van de Toekomst. Lees hier meer over de ondersteuning binnen het programma.

Ons team

afbeelding Thijs Menting

Thijs Menting

Diep
afbeelding Gino Hofman

Gino Hofman

Diep
afbeelding Kim Verschuren

Kim Verschuren

Diep
afbeelding Jeroen Hardenberg

Jeroen Hardenberg

Creators Connect
afbeelding Petra Hofman

Petra Hofman

Diep
afbeelding Sanne Roemen

Sanne Roemen

Oomph
afbeelding Benjamin van Beuningen

Benjamin van Beuningen

Diep
afbeelding Mara Midiere

Mara Midiere

Diep

Achtergrond

Wijk van de Toekomst is ontstaan vanuit het Gelders Energieakkoord, een Gelderse netwerk van bijna 250 Gelderse organisaties die samenwerken aan 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een klimaat neutrale provincie in 2050. Een aantal ambitieuze bewonersinitiatieven en gemeenten vormden samen een lerend netwerk. Door de jaren heen heeft dit zich ontwikkeld tot programma dat het nu is. Gefinancierd door de provincie is er nu een platform dat klaar is om Gelderland breed gemeenten, bewonersinitiatieven en andere partijen te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun wijken.

Onze identiteit

Het verhaal achter de huisstijl van het programma Wijk van de toekomst sluit naadloos aan bij onze visie. Het draait om de mensen in de wijken, vandaar de W in het logo. Die W zet een lijn uit naar de toekomst, een groene toekomst! Daar willen we naartoe ontwikkelen. In onze verhalen en in wat we doen komt dit iedere keer als kernopgave terug.