We weten met elkaar al veel, maar we weten ook nog heel veel niet. Wij zien groot belang in het continueren en verder aanscherpen van een aanpak gebaseerd op leren. Zowel leren van elkaar binnen het netwerk, maar als leren over wat werkt onder welke omstandigheden!
#samensterk #samenleren #wijkvandetoekomst

Deel je mee?

Ben jij onderdeel van een wijkcoalitie die deelneemt aan het programma Wijk van de toekomst? Of ben je als beleidsmedewerker of procesbegeleider betrokken bij een Wijk van de Toekomst? Dan kan je met een account deelnemen aan het kennisplatform. 

Hier vind je kennisdossiers over het wijktransitieplan, de realisatie van deelprojecten, communicatie en participatie en integrale duurzame ontwikkeling. Daarnaast kan je je eigen kennis en ervaring delen en vragen stellen aan andere deelnemers. 

Handreikingen

De handreikingen ondersteunen het proces dat wijkcoalities doorlopen om hun leefomgeving toekomstbestendig te maken. Hieronder kun je deze downloaden.