De handreikingen ondersteunen het proces dat wijkcoalities doorlopen om hun leefomgeving toekomstbestendig te maken. Hieronder kun je deze downloaden.