Aanmelden kennisatelier Buurkracht x HIER opgewekt

/

Tijdens het kennisatelier gaan we het hebben over échte participatie. Er blijkt een behoorlijke kloof te zitten tussen de beleving van ambtenaren en buurtbewoners. Wat blijkt? Ambtenaren zijn een stuk positiever over participatieprocessen dan bewoners. Wat zijn nou oorzaken waardoor deze processen anders beleefd en gewaardeerd worden? En nog belangrijker: hoe kun je de kloof overbruggen?

Lees verder »

Terugblik Workshop Het Wijkkompas

/

Tijdens de workshop over het Wijkkompas gingen acht deelnemers onder leiding van Dieke Schutjens en Klaas Vegter (Stroomversnelling) met elkaar in gesprek over hun proces. Het gemêleerde gezelschap wist elkaar veel inzichten te bieden.

Lees verder »

Terugblik Kennisatelier Het Wijkkompas

/

Er komt veel kijken bij het aardgasvrij maken van wijken. Om zo’n lang en complex proces goed in te richten en te overzien, heeft Stroomversnelling (www.stroomversnelling.nl) een passend instrument ontwikkeld: het Wijkkompas.

Lees verder »

Aanmelden voor Kennisatelier 31 januari

/

Op vele plekken in Gelderland is de tijd nu echt rijp om aan de slag te gaan warmtetransitie in de wijken. Maar waar begin je? Hoe maak je de juiste keuzes? En hoe ga je nu over van visie naar plan, en van plan naar uitvoering? En hoe neem je alle belangrijke partijen hierin mee?

Lees verder »

Aanmelden voor Kennisatelier Beleidsontwikkeling voor de warmtetransitie (6 december)

/

Op dinsdag 6 december gaan we tijdens het laatste kennisatelier van het jaar in op verschillende recente beleidsontwikkelingen rondom de warmtetransitie. Ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau proberen we in kaart te brengen met een panel aan sprekers. Daarnaast willen we de doorvertaling kunnen maken voor wat dat op het lokaal niveau betekent voor de wijkaanpak.

Lees verder »

Aanmelden voor kennisatelier 5e generatie warmte- en koudenetten (10 november)

/

Een van de innovatieve ontwikkelingen van de laatste jaren zijn warmte- en koudenetten die op (zeer) lage temperatuur werken, gevoed kunnen worden door meerdere duurzame bronnen incl. restwarmte/-koude en modulair kunnen groeien: 5e generatie warmte- en koudenetten (5GDHC).

Lees verder »

Terugblik Kennisatelier Jongeren(participatie) in de energietransitie

/

In mei doken we het thema participatie en communicatie in. Binnen dit thema van de energietransitie spreekt men vaak over groepen die lastig te bereiken zijn. De doelgroep jongeren is daar één van. Echter, jongeren spelen een rol van betekenis en zetten zich op verschillende niveaus in voor de energietransitie. Het gaat immers om hun toekomstige leefomgeving en energievoorziening.

Lees verder »

Terugblik Kennisatelier deelprojecten warmtetransitie

/

Het realiseren van een nieuwe warmtevoorziening heeft grote invloed op woningen, wijken en infrastructuur. Hierdoor is het vaak lastig om bepaalde knopen door te hakken voor de ontwikkeling van een wijk. Hoe maak je hierin nou een goede keuze? Gelukkig zijn er veel tools in de markt die hierbij kunnen helpen. Tijdens het kennisatelier van 5 april werd een van deze tools uitvoerig behandeld en werd inzichtelijk gemaakt welke tools er nog meer zijn en hoe je tot een juiste keuze kan komen.

Lees verder »

Zomercongres Leefbaarheidsalliantie Gelderland 2022

/

Het Zomercongres van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland 2022
Dé plek waar inwoners en professionals die de leefbaarheid in hun dorp of wijk verbeteren elkaar vinden.
Dit jaar is het congres in de mooie gerenoveerde TURMAC Cultuurfabriek in Zevenaar

Lees verder »

Workshop Gelderse Gemeentes – Instrument Wijkkompas

/

Op vele plekken in Gelderland is de tijd rijp om aan de slag te gaan met de uitvoering van de energietransitie in de wijken. Na een periode van het maken van de Transitievisie Warmte, is het werk in de wijk aan de beurt. Maar hoe maak je zo’n uitvoeringsplan? En hoe ga je nu over van plan naar uitvoering en neem je de partijen in de wijk hierin mee? Als je hiermee begonnen bent of als je gaat beginnen met de wijkgerichte verduurzaming, dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de workshop ‘van transitievisie warmte naar uitvoering.

Lees verder »

Kennisatelier Integrale duurzame wijkontwikkeling

/

Donderdag 17 maart vond er vanuit het thema ‘Integrale duurzame wijkontwikkeling’ een kennisatelier plaats. Nienke Sluimer nam ons mee in de wereld van placemaking, om zo betere steden te creëren. Patrick Hoogenbosch deelde het inspirerende verhaal van de verschillende initiatieven in het Spijkerkwartier in Arnhem.

Lees verder »

Nieuw onderdeel Wijk van de Toekomst

/

Wijk van de Toekomst maakt weer een volgende stap ter ondersteuning van de (toekomstige) wijkcoalities. Vanaf dit voorjaar organiseert het ondersteuningsteam ieder kwartaal een digitaal inloopmoment: één voor gemeenten en één voor wijkcoalities. Op deze inloopmomenten kun je bij ons terecht met al je vragen: Zit je in de knoop met capaciteit? Ben je benieuwd naar de ervaringen van anderen? Of vraag je je af hoe je jouw buurt aan kan zwengelen om aan de slag te gaan?

Lees verder »

Kennisatelier 5 april

/

Het realiseren van een nieuwe warmtevoorziening heeft grote invloed op woningen, wijken en infrastructuur. Hierdoor is het vaak lastig om bepaalde knopen door te hakken voor de ontwikkeling van een wijk. Hoe maak je hierin een goede keuze? Tijdens het kennisatelier bespreken we vanuit het thema “implementatie van deelprojecten voor de warmtetransitie” de oriëntatie en de ontwikkeling van warmteoplossingen om stedelijke en landelijke gebieden klaar te maken voor de toekomst.

Lees verder »

Terugblik Kennisatelier 2 februari

/

Woensdag 2 februari vond er vanuit het thema ‘Bewonersparticipatie & Communicatie’ een kennisatelier plaats. Met aandacht voor de empowermentscan (Floor Hooge Venterink en Jonna Luijten) en het empowermentonderzoek (Dorothé Jacobs) was het een leerzame editie vol interactie tussen deelnemers en de sprekers.

Lees verder »

Terugblik Kennisatelier 11 januari

/

Dinsdag 11 januari vond er vanuit het thema ‘Implementatie van deelprojecten voor de warmtetransitie’ een kennisatelier plaats. Het was een leerzame editie vol interactie tussen deelnemers en de sprekers Sjoerd Klijn Velderman en Justin Pagden.

Lees verder »

Terugblik Kennisatelier 11 november

/

Tijdens het kennisatelier van donderdag 11 november namen Simone Huijbregts (Atelier Rijksbouwmeester) en Wieke Blijleven (Sociaal Cultureel Planbureau) jullie mee binnen het thema integrale wijkontwikkeling. Via de onderstaande knop lees je meer over het koppelen van verschillende opgaves en perspectieven op samenwerking in de wijk.

Lees verder »

Terugblik Kennisatelier 6 oktober

/

Op woensdag 6 oktober 2021 vond het kennisatelier plaats rondom het thema Bewonersparticipatie & Communicatie.
Tijdens deze sessie kwamen de onderwerpen ‘Waarde van conflict’ (Eva Wolf) en ‘Het betrekken van bewoners met smalle beurs’ (Nicolaas Veltman & Cindy van den Bremen) aan bod.

Lees verder »

Aanmelden: Kennisatelier “koppelen van verschillende opgaves & perspectieven op samenwerking in de wijk”

/

Op donderdag 11 november 2021 van 15.00 tot 17.00 uur duiken we, vanuit het centrale thema ‘Integrale duurzame wijkontwikkeling’, de complexe puzzel van de warmtetransitie, waarin bewoners een sleutelrol spelen. Deze keer hebben we twee thema’s die in elkaars verlengde liggen.

Lees verder »

Bijeenkomsten van het programma Wijk van de Toekomst

/

Op onze agenda tref je verschillende bijeenkomsten van het programma Wijk van de Toekomst vanaf september tot en met december 2021, zodat je deze alvast kunt reserveren in jouw agenda. Uiteraard ontvang je op tijd de officiële uitnodiging voor onze sessies.

Lees verder »

Aanmelden: Kennisatelier Integrale duurzame wijkontwikkeling

/

Kennisatelier Integrale duurzame wijkontwikkeling
Maandag 17 mei van 13 tot 15 uur

Lees verder »

Save the date: Kennisatelier Integrale Duurzame Wijkontwikkeling

/

Op maandag 17 mei organiseren we vanuit het Programma Wijk van de Toekomst het volgende kennisatelier. Deze keer is het thema de Integrale Duurzame Wijkontwikkeling.

Lees verder »

Aanmelden Kennisatelier Bewonersparticipatie & communicatie

/

Het doel van dit kennisatelier is om deelnemers mee te nemen in de wereld van participatie en communicatie. Deze ochtend passeren een heel scala aan voorbeelden de revu, waarbij we ook onderzoeken wat er op dit moment mogelijk is en wat je als wijkinitiatief zelf kan doen.

Lees verder »

Save the date: Kennisatelier Bewonersparticipatie & communicatie

/

Op donderdag 22 april van 9.00 tot 11.00 uur organiseren we het volgende kennisatelier. Het onderwerp voor deze keer is Bewonersparticipatie & communicatie tijdens de coronacrisis.

Lees verder »

Terugblik Kennisatelier Collectieve Warmteoplossingen

/

Op dinsdag 9 maart vond het kennisatelier over Collectieve Warmteoplossingen plaats. De belangstelling was overweldigend: er waren meer dan 100 aanmeldingen waarvan uiteindelijk 70 deelnemers aan in de sessie. Bedankt voor alle interesse en deelname: mooi om samen zo aan de slag te zijn! Het doel van dit kennisatelier was dat deelnemers een eerste globaal

Lees verder »