foto
6 november 2023

Leren oriënteren met je wijkinitiatief

Workshop voor Gelderse wijkcoalities

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Sta jij met jouw wijk, buurt of dorp op het punt om te beginnen met de wijkgerichte verduurzaming? Stel je een coalitie samen? Of wordt de collectieve inkoopactie net afgerond? In welk stadium het initiatief zich ook bevindt, we nodigen jou en iedereen waarmee je aan de slag gaat van harte uit om deel te nemen aan de tweede Wijkkompas workshop van dit jaar! Daar leer je oriënteren binnen de complexiteit van een wijkinitiatief.

De methodiek van het Wijkkompas geeft inzicht en houvast in het stapsgewijze proces van de integrale wijkaanpak. Hun website bevat een schat aan informatie en praktijkverhalen om jouw projectteam op weg te helpen.

Tijdens de vorige workshop bleek dit raamwerk een uitstekende manier voor deelnemende ambtenaren en bewoners om hun initiatief te plaatsen, knelpunten te benoemen en vooral om met elkaar in gesprek te gaan. Lees hier het verslag van de vorige bijeenkomst in maart 2023. Genoeg reden om een vervolg te organiseren!

Aan het einde van de workshop:

  • Heb je inzicht in het proces van een wijkgerichte aanpak;
  • Kun je jouw wijk karakteriseren;
  • Kun je de wijkgerichte aanpak vanuit een technisch-economisch én sociaal-maatschappelijk perspectief bekijken;
  • Heb je reacties ontvangen van deelnemers op je knelpunten;
  • Heb je de eerstvolgende stappen voor jouw wijkaanpak gedefinieerd.

Wijk van de Toekomst & Stroomversnelling
Deze workshop wordt jou aangeboden door het Ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst in samenwerking met het team Wijkkompas. Het Wijkkompas is een instrument van Stroomversnelling voor projectteams die werken aan het verduurzamen van wijken en buurten.

Kennisatelier
In januari 2023 waren Dieke Schutjens en Klaas Vegter van het Wijkkompas als spreker te gast in een kennisatelier. Wil je alvast in het Wijkkompas duiken? Dan kun je hier het kennisatelier terugkijken.

Deelname is gratis en voor de workshop hoef je geen huiswerk te doen. De huidige situatie van jouw wijk is namelijk het werkmateriaal! Bij de workshop is er plek voor ongeveer 25 deelnemers, dus meld je snel aan.

Datum

6 november 2023

Tijd

14.00-17.00 uur

Locatie

Halte 2030, Arnhem

Meer agenda items?

28 november 2023

Praktijkbijeenkomst: Dieren-West

Het Wijktransitieplan (WUP) is opgesteld voor de wijk Dieren-West. Hiermee is gemeente Rheden de eerste van Nederland (?!) met een WUP. De community van Wijk van de Toekomst is op 28 november van harte uitgenodigd. Kom jij ook?

30 november 2023

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

Sinds de zomer van 2021 zijn de energieprijzen tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Tegelijkertijd heeft Nederland plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energie. Ook dit jaar organiseert Platform31 in samenwerking met het ministerie van BZK en RVO de masterclass Energietransitie, Armoede en Gedrag.

6 december 2023

De Top van Onderop

Op weg naar een duurzame toekomst: dat vergt veel grote en kleine stappen. Het bruist in de samenleving van de initiatieven en activiteiten. Dat wordt getoond op de Top van Onderop. Kom op woensdag 6 december naar theater Spant! in Bussum.