foto
6 november 2023

Leren oriënteren met je wijkinitiatief

Workshop voor Gelderse wijkcoalities

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Sta jij met jouw wijk, buurt of dorp op het punt om te beginnen met de wijkgerichte verduurzaming? Stel je een coalitie samen? Of wordt de collectieve inkoopactie net afgerond? In welk stadium het initiatief zich ook bevindt, we nodigen jou en iedereen waarmee je aan de slag gaat van harte uit om deel te nemen aan de tweede Wijkkompas workshop van dit jaar! Daar leer je oriënteren binnen de complexiteit van een wijkinitiatief.

De methodiek van het Wijkkompas geeft inzicht en houvast in het stapsgewijze proces van de integrale wijkaanpak. Hun website bevat een schat aan informatie en praktijkverhalen om jouw projectteam op weg te helpen.

Tijdens de vorige workshop bleek dit raamwerk een uitstekende manier voor deelnemende ambtenaren en bewoners om hun initiatief te plaatsen, knelpunten te benoemen en vooral om met elkaar in gesprek te gaan. Lees hier het verslag van de vorige bijeenkomst in maart 2023. Genoeg reden om een vervolg te organiseren!

Aan het einde van de workshop:

  • Heb je inzicht in het proces van een wijkgerichte aanpak;
  • Kun je jouw wijk karakteriseren;
  • Kun je de wijkgerichte aanpak vanuit een technisch-economisch én sociaal-maatschappelijk perspectief bekijken;
  • Heb je reacties ontvangen van deelnemers op je knelpunten;
  • Heb je de eerstvolgende stappen voor jouw wijkaanpak gedefinieerd.

Wijk van de Toekomst & Stroomversnelling
Deze workshop wordt jou aangeboden door het Ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst in samenwerking met het team Wijkkompas. Het Wijkkompas is een instrument van Stroomversnelling voor projectteams die werken aan het verduurzamen van wijken en buurten.

Kennisatelier
In januari 2023 waren Dieke Schutjens en Klaas Vegter van het Wijkkompas als spreker te gast in een kennisatelier. Wil je alvast in het Wijkkompas duiken? Dan kun je hier het kennisatelier terugkijken.

Deelname is gratis en voor de workshop hoef je geen huiswerk te doen. De huidige situatie van jouw wijk is namelijk het werkmateriaal! Bij de workshop is er plek voor ongeveer 25 deelnemers, dus meld je snel aan.

Datum

6 november 2023

Tijd

14.00-17.00 uur

Locatie

Halte 2030, Arnhem

Meer agenda items?

23 mei 2024

[Webinar] Aan de slag met je lokale ondersteuningsstructuur

Er komt weer een nieuw DoeTank webinar aan!🚀 Ben jij als gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor het ondersteunen van woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen? Of ben je met dit thema bezig vanuit je rol bij een bewonersinitiatief of energieloket? Meld je dan aan!

28 mei 2024

Bijeenkomst Mei Monumenten Maand

We krijgen vanuit de community de afgelopen maanden steeds vaker signalen dat er behoefte is aan uitwisseling op het vlak van verduurzaming van monumentale wijken. Daarom organiseren wij in de Maand Mei een mooie bijeenkomst rondom het thema Monumenten!

30 mei 2024

[Community of Practice] Energie in de Wijk

Het succesvol organiseren van de energie- en warmtetransitie in wijken blijkt lastig. Eén van de redenen is de complexiteit van interne processen die slecht aansluiten bij bewoners. Daarom doen verschillende onderwijsinstellingen gezamenlijk onderzoek met gemeenten. Doe jij mee?