Workshopambtelijkeruimte_beeld
12 juni 2024

Workshop

Ambtelijke Ruimte

Werk je als gemeenteambtenaar aan de warmtetransitie? Dan moet je behendig laveren tussen allerlei vaak tegenstrijdige belangen van inwoners, college en raad. Hoe pak je dat nou het beste aan? Hoe creëer je ruimte voor jouw opgave? Om die vraag te beantwoorden komen onze partners van Stroomversnelling en Drift naar Arnhem om op 12 juni van 15 tot 17 uur een workshop te houden.

Ambtelijk vakmanschap

Gemeenten hebben vanuit het Rijk de regie gekregen in de transitie van de gebouwde omgeving en ambtenaren zijn daarbij de ‘gedelegeerde’ of soms zelfs de ‘de facto’ regisseur.  Daarom stropen geëngageerde, ondernemende en soms zelfs activistische ambtenaren door het hele land dagelijks de mouwen op. Er is allerhande informatie en handreikingen over wijkuitvoeringsplannen, woningtypologieën, participatie, etc. Misschien praten we alleen wat te weinig over de behendigheid, het vakmanschap, om de situatie te creëren dat je daadwerkelijk regie kan voeren.

Op basis van een serie interviews en eerder wetenschappelijk onderzoek hebben Drift (Dutch research institute for transitions) en Stroomversnelling een brede set van tactieken opgesteld richting samenleving, organisatie en politiek. Na een korte aftrap willen we aan de hand van een aantal dilemma’s die jullie aandragen kijken welke tactieken voor jullie (kunnen) werken. Denk aan dilemma’s zoals: “hoe zorg ik dat een bewonersinitiatief ook echt het initiatief houdt bij de warmtetransitie”, “hoe kan ik mijn beperkte capaciteit beter inzetten?” en “hoe voorkom ik dat ik een speelbal word van de raad?”.

Leesvoer

Wil je vooraf al rondneuzen in het rapport ‘Ambtelijke Ruimte Bouwen’ dat Drift heeft geschreven? Lees het hier!

Let op: de workshop is alleen bedoeld voor ambtenaren.

Datum

12 juni 2024

Tijd

15.00-17.00u

Locatie

Halte 2030, Oude Kraan 72, Arnhem

Meer agenda items?

28 mei 2024

Bijeenkomst Mei Monumenten Maand

We krijgen vanuit de community de afgelopen maanden steeds vaker signalen dat er behoefte is aan uitwisseling op het vlak van verduurzaming van monumentale wijken. Daarom organiseren wij in de Maand Mei een mooie bijeenkomst rondom het thema Monumenten!

30 mei 2024

[Community of Practice] Energie in de Wijk

Het succesvol organiseren van de energie- en warmtetransitie in wijken blijkt lastig. Eén van de redenen is de complexiteit van interne processen die slecht aansluiten bij bewoners. Daarom doen verschillende onderwijsinstellingen gezamenlijk onderzoek met gemeenten. Doe jij mee?

10 juni 2024

[Kennisatelier] Gelders Warmte Infrabedrijf

Op maandag 10 juni staat er een kennisatelier met het Gelders Warmte Infrabedrijf op het programma. Als publieke partner werkt het GWIB samen met Gelderse ​gemeenten ​aan het op schaal ontwikkelen, realiseren en exploiteren ​van publieke, collectieve warmtenetten. ​