Foto wanneer is een wijk klaar
9 november 2023

Webinar

Gereedschapskist voor Wijkvernieuwers

Als wijkvernieuwer heb je te maken met heel veel verschillende uitdagingen. In onze recent gepubliceerde Gereedschapskist voor Wijkvernieuwers vind je een aantal instrumenten die je helpen om overzicht en rust te creëren in de complexe opgave waar je aan werkt. Denk aan een personentypologie, conflict-sensitief organiseren of vormen van rechtvaardigheid.

Tijdens het webinar zullen we helderheid scheppen in het project waar jullie aan werken. Dit doen we aan de hand van twee instrumenten uit onze gereedschapskist, namelijk personentypologie en conflict-sensitief organiseren. Zo krijg je overzicht van betrokkenen en leer je om het proces en de bezetting zo in te richten dat conflicten geen obstakels worden.

De Gereedschapskist is een product van de Academie van Wijk van de Toekomst, samen met de Universiteit van Tilburg. We hebben handvatten en kaders voor de praktijk van participatie en wijkprocessen verzameld van vijf onderzoekers, aan de hand van concrete casuïstiek. De belangrijkste lessen zijn gebundeld in dit document.

Datum

9 november 2023

Tijd

10.00-11.00 uur

Locatie

Online

Meer agenda items?

28 mei 2024

Bijeenkomst Mei Monumenten Maand

We krijgen vanuit de community de afgelopen maanden steeds vaker signalen dat er behoefte is aan uitwisseling op het vlak van verduurzaming van monumentale wijken. Daarom organiseren wij in de Maand Mei een mooie bijeenkomst rondom het thema Monumenten!

30 mei 2024

[Community of Practice] Energie in de Wijk

Het succesvol organiseren van de energie- en warmtetransitie in wijken blijkt lastig. Eén van de redenen is de complexiteit van interne processen die slecht aansluiten bij bewoners. Daarom doen verschillende onderwijsinstellingen gezamenlijk onderzoek met gemeenten. Doe jij mee?

10 juni 2024

[Kennisatelier] Gelders Warmte Infrabedrijf

Op maandag 10 juni staat er een kennisatelier met het Gelders Warmte Infrabedrijf op het programma. Als publieke partner werkt het GWIB samen met Gelderse ​gemeenten ​aan het op schaal ontwikkelen, realiseren en exploiteren ​van publieke, collectieve warmtenetten. ​