Foto wanneer is een wijk klaar
9 november 2023

Webinar

Gereedschapskist voor Wijkvernieuwers

Als wijkvernieuwer heb je te maken met heel veel verschillende uitdagingen. In onze recent gepubliceerde Gereedschapskist voor Wijkvernieuwers vind je een aantal instrumenten die je helpen om overzicht en rust te creëren in de complexe opgave waar je aan werkt. Denk aan een personentypologie, conflict-sensitief organiseren of vormen van rechtvaardigheid.

Tijdens het webinar zullen we helderheid scheppen in het project waar jullie aan werken. Dit doen we aan de hand van twee instrumenten uit onze gereedschapskist, namelijk personentypologie en conflict-sensitief organiseren. Zo krijg je overzicht van betrokkenen en leer je om het proces en de bezetting zo in te richten dat conflicten geen obstakels worden.

De Gereedschapskist is een product van de Academie van Wijk van de Toekomst, samen met de Universiteit van Tilburg. We hebben handvatten en kaders voor de praktijk van participatie en wijkprocessen verzameld van vijf onderzoekers, aan de hand van concrete casuïstiek. De belangrijkste lessen zijn gebundeld in dit document.

Datum

9 november 2023

Tijd

10.00-11.00 uur

Locatie

Online

Meer agenda items?

21 november 2023

Webinar energiefixers

Voor veel mensen is de energierekening steeds moeilijker te betalen. Dit komt door de veranderende energieprijzen. Veel gemeenten hebben daarom een plan van aanpak energiearmoede opgesteld. In dit webinar komen gemeenten aan het woord over hun aanpak.

28 november 2023

Praktijkbijeenkomst: Dieren-West

Het Wijktransitieplan (WUP) is opgesteld voor de wijk Dieren-West. Hiermee is gemeente Rheden de eerste van Nederland (?!) met een WUP. De community van Wijk van de Toekomst is op 28 november van harte uitgenodigd. Kom jij ook?

30 november 2023

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

Sinds de zomer van 2021 zijn de energieprijzen tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Tegelijkertijd heeft Nederland plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energie. Ook dit jaar organiseert Platform31 in samenwerking met het ministerie van BZK en RVO de masterclass Energietransitie, Armoede en Gedrag.