Header-home
16 april 2024

Tegen de stroom in

Arnhemse Stadsgesprekken

Tegen de stroom in

De energietransitie raakt op ‘stoom’, maar de grenzen van maakbaarheid worden ook zichtbaar. Het stroomnet zit vol. Er is schaarste aan ruimte, grondstoffen en middelen en er is tekort aan menskracht. Is energie straks nog wel altijd beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen? Wat komt er eigenlijk allemaal op Arnhem af, wat gaan we daarvan merken en wat kunnen we daar zelf aan doen?

De gasten:

Lianda Sjerps-Koomen, manager innovatie bij Alliander. Wat komt er op ons af, wat gebeurt er om ons heen en moet het misschien anders?
Richard Kaper, programmamanager energietransitie en circulariteit bij gemeente Arnhem. Over uitdagingen van de energietransitie in Arnhem.

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door Arnhemse Stadsgesprekken.

Datum

16 april 2024

Tijd

19.30-21.30 uur

Locatie

Rozet (3e verdieping), Arnhem

Meer agenda items?

28 mei 2024

Bijeenkomst Mei Monumenten Maand

We krijgen vanuit de community de afgelopen maanden steeds vaker signalen dat er behoefte is aan uitwisseling op het vlak van verduurzaming van monumentale wijken. Daarom organiseren wij in de Maand Mei een mooie bijeenkomst rondom het thema Monumenten!

30 mei 2024

[Community of Practice] Energie in de Wijk

Het succesvol organiseren van de energie- en warmtetransitie in wijken blijkt lastig. Eén van de redenen is de complexiteit van interne processen die slecht aansluiten bij bewoners. Daarom doen verschillende onderwijsinstellingen gezamenlijk onderzoek met gemeenten. Doe jij mee?

10 juni 2024

[Kennisatelier] Gelders Warmte Infrabedrijf

Op maandag 10 juni staat er een kennisatelier met het Gelders Warmte Infrabedrijf op het programma. Als publieke partner werkt het GWIB samen met Gelderse ​gemeenten ​aan het op schaal ontwikkelen, realiseren en exploiteren ​van publieke, collectieve warmtenetten. ​