image-1200x600 (25)
14 maart 2024

Talkshow

Kleine kernen & de warmtetransitie

Kleine kernen en het buitengebied hebben vaak een sterke identiteit en een geheel eigen dynamiek. Dat vergt maatwerk terwijl we in de warmtetransitie juist meters willen maken. Hoe kun je de warmtetransitie in kleine kernen en het omringende buitengebied vormgeven? Hoe zet je de sociale netwerken in? En hoe ga je om met weerstand? Op 14 maart gaan we daar tijdens een online talkshow over in gesprek met experts. Ben jij erbij?

Gelderland bestaat voor een groot deel uit kleine kernen en buitengebied. Binnen de warmtetransitie is er weinig aandacht voor deze gebieden, omdat de schaalvoordelen in het stedelijk gebied veel groter zijn. Daarnaast heeft een kleine kern vaak een eigen karakter en een tempo dat lastig is in te passen binnen strakke beleidskaders.

Toch is er ook in kleine kernen veel behoefte om invulling te geven aan de warmtetransitie. Vandaar dat wij als Wijk van de Toekomst het initiatief hebben genomen om hier met een aantal Gelderse partijen en het landelijke Netwerk Duurzame Dorpen een gesprek over te voeren.

Talkshow

Op donderdag 14 maart vindt om 13:00 uur een online talkshow plaats over dit thema onder leiding van Sanne Roemen. Daarin komen experts aan het woord die ruime ervaring hebben met de verduurzaming van kleine kernen en buitengebied.

Johannes Lankester (coördinator van Netwerk Duurzame Dorpen) komt speciaal voor deze talkshow  uit Friesland om zijn diverse ervaringen met dorpsverduurzaming te delen.

Tevens schuiven Jan Hofman (Stichting Duurzaam De Glind) en Ben Habets (gemeente Barneveld) van het dorp De Glind aan. In De Glind hebben bewoners het initiatief genomen voor een collectieve warmte-oplossing voor hun dorp.

Tijdens de talkshow kunnen deelnemers vragen stellen aan de gasten.

Deze talkshow is een coproductie van Gelders Energieakkoord, Netwerk Duurzame Dorpen, Leefbaarheidsalliantie, Dorpskernen en Kleine Kernen Gelderland en Wijk van de Toekomst.

Datum

14 maart 2024

Tijd

13.00-14.30 uur

Locatie

Online

Meer agenda items?

22 maart 2024

Nieuwjaarsbijeenkomst Belevenissen van Webbers

Met plezier nodigen we je uit voor de Nieuwjaars bijeenkomst “Belevenissen van Webbers!" De Webber Community organiseert deze bijeenkomst in coproductie met Wijk van de Toekomst.

24 april 2024

Praktijkbijeenkomst: Benedenbuurt Wageningen

In PAW-wijk Benedenbuurt in Wageningen zijn de voorbereidingen voor de realisatie van een midden temperatuur warmtenet in volle gang. Het proces is uniek omdat het geheel sinds 2016 is geïnitieerd, begeleid en gedragen door bewoners in de wijk.