Header-home
12 oktober 2023

Nationaal Warmte Congres 2023

Apeldoorn

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door Warmte Congres.

 

De overgang naar duurzame warmte bevindt zich op een cruciaal punt. We hebben nog steeds de opgave om vóór 2030 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen en/of aardgasvrij te maken.

 

Maar hoe zit het in de praktijk? Het handelingsperspectief is nog onvoldoende duidelijk. Wetgeving laat nog op zich wachten en inmiddels is duidelijk dat de regierol van de gemeente nog belangrijker wordt. Maar hebben zij wel voldoende realisatiekracht? Brengt dit een vertraging met zich mee, of uiteindelijk juist een versnelling?

 

Vraagstukken als betaalbaarheid en financiering, rolneming, netcongestie en draagkracht staan onverminderd hoog op de agenda.
Samenwerking is daarom nu nog belangrijker. Publieke en private partijen moeten samenwerken zodat alle stakeholders aanhaken om de warmtetransitie uit te voeren.

 

Zorg dat je er bij bent op 12 oktober 2023 tijdens de 16e editie van het Nationaal Warmte congres en reserveer alvast je plaats!

 

 Tip: meld je voor 29 september 2023 aan en profiteer van het aantrekkelijke vroegboektarief.

Datum

12 oktober 2023

Tijd

9.00-17.00 uur

Locatie

Theather Orpheus, Apeldoorn

Meer agenda items?

26 september 2023

Kennissessie Het nieuwe normaal in de energietransitie

Steeds meer bewonerscollectieven maken zelf plannen voor hun buurt, organiseren diensten, collectieve opwekprojecten of werken aan een warmtesysteem in eigendom. LSA bewoners ziet gemeenten die sympathiek staan tegenover deze initiatieven en onderzoeken waar de samenwerking mogelijk is. Maar dit is zeker nog niet de standaard.

4 oktober 2023

Workshop: Geleerde lessen toepassen in jouw wijk

Het blijkt een weg vol kuilen en hobbels: het verduurzamen van wijken en buurten. Tijdens ‘De Shift IV: succesvol samenwerken in de energietransitie’ op 13 april zoomden we in op ervaringen uit vier verschillende wijken. In deze workshop bouwen we voort op deze lessen.

2 november 2023

Symposium: “Koppelen! Van stadsvernieuwing naar buurtverduurzaming”

Koppelen van de warmtetransitie aan veiligheid, vergroening, sociale samenhang, armoedebestrijding; tijd om door te pakken. Laat je tijdens dit symposium op een mooie plek inspireren door de stads- en wijkvernieuwing; hoe versnel je met een integrale aanpak?