1696514027526
30 november 2023

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

Platform 31

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door Platform 31.

Sinds de zomer van 2021 zijn de energieprijzen tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Tegelijkertijd heeft Nederland plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energie. Voor lang niet alle huishoudens is de energietransitie echter haalbaar en betaalbaar. Tegelijkertijd neemt energiearmoede rap toe. Hoe zorgen we dat ook huishoudens met lagere inkomens kunnen deelnemen aan en profiteren van de energietransitie?

Ook dit jaar organiseert Platform31 in samenwerking met het ministerie van BZK en RVO de masterclass Energietransitie, Armoede en Gedrag. De masterclass zal plaatsvinden in Gouda.

Tijdens deze masterclass worden deelnemende gemeenten en woningcorporaties meegenomen in de belangrijkste aspecten van een aanpak voor de energietransitie onder lage inkomens, met als doel energiearmoede te voorkomen en/of terug te dringen. Het programma is gevuld met presentaties van inspirerende sprekers uit de praktijk en theorie. Ook krijgt u gelegenheid om in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige die aan den lijve ondervindt welke invloed de energieprijzen hebben op het dagelijks leven. Zo ontvangt u allerhande kennis over de energietransitie, energiearmoede, de invloed van schaarste op gedrag, hoe daarmee om te gaan, en welke middelen daarvoor in te zetten. Daarnaast is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling en het werken aan een aanpak voor de inclusieve energietransitie voor uw organisatie.

Datum

30 november 2023

Tijd

9.00-16.00 uur

Locatie

Gouda

Meer agenda items?

28 november 2023

Praktijkbijeenkomst: Dieren-West

Het Wijktransitieplan (WUP) is opgesteld voor de wijk Dieren-West. Hiermee is gemeente Rheden de eerste van Nederland (?!) met een WUP. De community van Wijk van de Toekomst is op 28 november van harte uitgenodigd. Kom jij ook?

6 december 2023

De Top van Onderop

Op weg naar een duurzame toekomst: dat vergt veel grote en kleine stappen. Het bruist in de samenleving van de initiatieven en activiteiten. Dat wordt getoond op de Top van Onderop. Kom op woensdag 6 december naar theater Spant! in Bussum.

11 december 2023

Webinar biobased isoleren in de Stedendriehoek

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030. Maar in de regio Stedendriehoek gaan ze graag een stap verder. Biobased materialen isoleren beter en zijn daarbij gezonder, comfortabeler en milieuvriendelijker dan de huidige meest gebruikte isolatiematerialen.