1696514027526
30 november 2023

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

Platform 31

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door Platform 31.

Sinds de zomer van 2021 zijn de energieprijzen tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Tegelijkertijd heeft Nederland plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energie. Voor lang niet alle huishoudens is de energietransitie echter haalbaar en betaalbaar. Tegelijkertijd neemt energiearmoede rap toe. Hoe zorgen we dat ook huishoudens met lagere inkomens kunnen deelnemen aan en profiteren van de energietransitie?

Ook dit jaar organiseert Platform31 in samenwerking met het ministerie van BZK en RVO de masterclass Energietransitie, Armoede en Gedrag. De masterclass zal plaatsvinden in Gouda.

Tijdens deze masterclass worden deelnemende gemeenten en woningcorporaties meegenomen in de belangrijkste aspecten van een aanpak voor de energietransitie onder lage inkomens, met als doel energiearmoede te voorkomen en/of terug te dringen. Het programma is gevuld met presentaties van inspirerende sprekers uit de praktijk en theorie. Ook krijgt u gelegenheid om in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige die aan den lijve ondervindt welke invloed de energieprijzen hebben op het dagelijks leven. Zo ontvangt u allerhande kennis over de energietransitie, energiearmoede, de invloed van schaarste op gedrag, hoe daarmee om te gaan, en welke middelen daarvoor in te zetten. Daarnaast is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling en het werken aan een aanpak voor de inclusieve energietransitie voor uw organisatie.

Datum

30 november 2023

Tijd

9.00-16.00 uur

Locatie

Gouda

Meer agenda items?

23 mei 2024

[Webinar] Aan de slag met je lokale ondersteuningsstructuur

Er komt weer een nieuw DoeTank webinar aan!🚀 Ben jij als gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor het ondersteunen van woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen? Of ben je met dit thema bezig vanuit je rol bij een bewonersinitiatief of energieloket? Meld je dan aan!

28 mei 2024

Bijeenkomst Mei Monumenten Maand

We krijgen vanuit de community de afgelopen maanden steeds vaker signalen dat er behoefte is aan uitwisseling op het vlak van verduurzaming van monumentale wijken. Daarom organiseren wij in de Maand Mei een mooie bijeenkomst rondom het thema Monumenten!

30 mei 2024

[Community of Practice] Energie in de Wijk

Het succesvol organiseren van de energie- en warmtetransitie in wijken blijkt lastig. Eén van de redenen is de complexiteit van interne processen die slecht aansluiten bij bewoners. Daarom doen verschillende onderwijsinstellingen gezamenlijk onderzoek met gemeenten. Doe jij mee?