Header-home
23 april 2024

Samenwerken met energiecollectieven

Het nieuwe normaal in de energietransitie

Bewoners zijn de sleutel tot een succesvolle warmtetransitie. Nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonerscollectieven op financieel-juridisch gebied moeten daarom de standaard worden: ‘het nieuwe normaal’. In deze kennissessie leer je over de beschikbare beleidsinstrumenten en -regels en hoor je hoe je daarmee om kan gaan, zodat je daarna geïnspireerd verder kunt. De kennissessie is zowel gericht op warmte-initiatieven als op gemeenten.

 

Bewoners zijn de sleutel tot een succesvolle warmtetransitie. Steeds vaker organiseren bewonersinitiatieven zelf energie-opwekprojecten of werken aan een warmtesysteem in eigendom. Het belang van hun betrokkenheid in het proces om te komen tot nieuwe energievoorziening en verduurzaamde woningen wordt steeds groter geacht.  We zien gemeenten die sympathiek staan tegenover deze initiatieven, die onderzoeken waar de samenwerking mogelijk is. Maar dit is zeker nog niet de standaard.

Willen we bewonersinitiatieven versterken ten opzichte van de markt, dan is het hard nodig om te werken aan een “nieuw normaal”. Het vraagt om nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonersinitiatieven op financieel-juridisch gebied. Gelukkig bestaan er al geschikte beleidsinstrumenten.

Wat leer je?

We gaan in op twee vragen:

  1. Welke beschikbare beleidsinstrumenten en -regels zijn er voor de samenwerking tussen gemeenten en bewonersinitiatieven?
  2. Wat vraagt het inzetten van deze instrumenten aan organisatiekracht op financieel en juridisch vlak, zowel van de gemeenten als van de bewonersinitiatieven?

Je doet nuttige kennis op, krijgt meer grip op de materie en kunt daarna geïnspireerd weer aan de slag.

Voor wie?

  • Voor bewonersinitiatieven die hun samenwerking op financieel-juridisch gebied met de gemeente willen verbeteren.
  • Voor gemeenten die samen met bewonersinitiatieven aan de slag willen.

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door LSA bewoners en een vervolg/verdieping van een eerdere sessie in september 2023.

Was je niet bij die sessie aanwezig? Geen nood. We hebben de resultaten verwerkt in de kenniscollectie Zelfbeheer in de warmtetransitie op de Energie Samen Academie.

Datum

23 april 2024

Tijd

14.00-17.00 uur

Locatie

De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30 3814 RD Amersfoort

Meer agenda items?

28 augustus 2024

[Kennisatelier] Netcongestie

Op het stroomnet wordt het alsmaar drukker. Dit kan een beperkende factor zijn voor wijken waar de energie- en warmtetransitie nog op stapel staat. Daarom organiseren we op woensdag 28 augustus een kennisatelier over netcongestie.

19 september 2024

Living Lab Day

Op 19 september is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair! Hoe gaat het met onze circulaire projecten? Welke nieuwe circulaire ketens zijn in de maak? Wat is nodig om van circulair écht het nieuwe normaal te maken? Waar moeten de schouders samen onder?

19 september 2024

Samen sterker in de energietransitie

In Nederland blijkt meer dan 600.000 huishoudens in energiearmoede te leven, waarvan maar liefst 68% in corporatiewoningen. Een grote uitdaging om de huurders van woningcorporaties ook actief te betrekken bij de energietransitie. In deze bijeenkomst wordt met diverse organisaties aan betere en slimmere aanpakken gewerkt!