Header-home
7 februari 2024

Bewonersinitiatieven en de nieuwe warmtewet

Energy-Up webtalk

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door Stroomversnelling.

De voorgenomen Wet collectieve warmte (Wcw) heeft impact op de manier waarop gemeenten en bewonersinitiatieven samenwerken. En samenwerken, dat gaat niet vanzelf. Je moet erin groeien. Om dat makkelijker te maken is de ‘Opgroeiverkenner’ ontwikkeld. Voor gemeentes en bewonersinitiatieven die samen aan een aardgasvrije buurt willen werken.

De Opgroeiverkenner is een gesprekstool om de samenwerking tussen gemeente en initiatieven samen te onderzoeken. Er komen onderwerpen aan de orde als: leer hoe je ervoor staat in je groeiproces (voor initiatieven) en leer hoe professioneel een initiatief echt is (voor gemeenten). De tool komt van pas in diverse fasen van samenwerking. Niet alleen bij de eerste verkenning van de mogelijkheden, maar ook als handig hulpmiddel bij periodieke evaluatie. Ook kan de tool helpen om wat lucht te brengen bij wrijving tijdens het proces. De Opgroeiverkenner is ontwikkeld door Energie Samen en Klimaatverbond NL, in opdracht van Stroomversnelling.

Tijdens deze webtalk geeft Klaas Vegter van Stroomversnelling een toelichting op de voorgenomen Wet collectieve warmte en wat dit voor gevolgen heeft voor de uitrol van warmtenetten. En je leert:

  • wat de Opgroeiverkenner inhoudt,
  • welke thema’s de opgroeiverkenner behandelt.
  • in welke fasen van de samenwerking je de Opgroeiverkenner kunt gebruiken,
  • hoe je de tool kan gebruiken om als gemeenten en initiatieven de samenwerking tot groei te brengen

Voor wie

Dit webinar is interessant voor bewonersinitiatieven en gemeenten die samen met de warmtetransitie aan de slag willen.

Datum

7 februari 2024

Tijd

15.00-16.00 uur

Locatie

Online

Meer agenda items?

28 augustus 2024

[Kennisatelier] Netcongestie

Op het stroomnet wordt het alsmaar drukker. Dit kan een beperkende factor zijn voor wijken waar de energie- en warmtetransitie nog op stapel staat. Daarom organiseren we op woensdag 28 augustus een kennisatelier over netcongestie.

19 september 2024

Living Lab Day

Op 19 september is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair! Hoe gaat het met onze circulaire projecten? Welke nieuwe circulaire ketens zijn in de maak? Wat is nodig om van circulair écht het nieuwe normaal te maken? Waar moeten de schouders samen onder?

19 september 2024

Samen sterker in de energietransitie

In Nederland blijkt meer dan 600.000 huishoudens in energiearmoede te leven, waarvan maar liefst 68% in corporatiewoningen. Een grote uitdaging om de huurders van woningcorporaties ook actief te betrekken bij de energietransitie. In deze bijeenkomst wordt met diverse organisaties aan betere en slimmere aanpakken gewerkt!