Header-home
7 februari 2024

Bewonersinitiatieven en de nieuwe warmtewet

Energy-Up webtalk

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door Stroomversnelling.

De voorgenomen Wet collectieve warmte (Wcw) heeft impact op de manier waarop gemeenten en bewonersinitiatieven samenwerken. En samenwerken, dat gaat niet vanzelf. Je moet erin groeien. Om dat makkelijker te maken is de ‘Opgroeiverkenner’ ontwikkeld. Voor gemeentes en bewonersinitiatieven die samen aan een aardgasvrije buurt willen werken.

De Opgroeiverkenner is een gesprekstool om de samenwerking tussen gemeente en initiatieven samen te onderzoeken. Er komen onderwerpen aan de orde als: leer hoe je ervoor staat in je groeiproces (voor initiatieven) en leer hoe professioneel een initiatief echt is (voor gemeenten). De tool komt van pas in diverse fasen van samenwerking. Niet alleen bij de eerste verkenning van de mogelijkheden, maar ook als handig hulpmiddel bij periodieke evaluatie. Ook kan de tool helpen om wat lucht te brengen bij wrijving tijdens het proces. De Opgroeiverkenner is ontwikkeld door Energie Samen en Klimaatverbond NL, in opdracht van Stroomversnelling.

Tijdens deze webtalk geeft Klaas Vegter van Stroomversnelling een toelichting op de voorgenomen Wet collectieve warmte en wat dit voor gevolgen heeft voor de uitrol van warmtenetten. En je leert:

  • wat de Opgroeiverkenner inhoudt,
  • welke thema’s de opgroeiverkenner behandelt.
  • in welke fasen van de samenwerking je de Opgroeiverkenner kunt gebruiken,
  • hoe je de tool kan gebruiken om als gemeenten en initiatieven de samenwerking tot groei te brengen

Voor wie

Dit webinar is interessant voor bewonersinitiatieven en gemeenten die samen met de warmtetransitie aan de slag willen.

Datum

7 februari 2024

Tijd

15.00-16.00 uur

Locatie

Online

Meer agenda items?

14 maart 2024

[Talkshow] Kleine Kernen van de Toekomst

Kleine kernen en het buitengebied hebben vaak een sterke identiteit en een geheel eigen dynamiek. Dat vergt maatwerk terwijl we in de warmtetransitie juist meters willen maken. Hoe kun je de warmtetransitie in kleine kernen en het omringende buitengebied vormgeven?

22 maart 2024

Nieuwjaarsbijeenkomst Belevenissen van Webbers

Met plezier nodigen we je uit voor de Nieuwjaars bijeenkomst “Belevenissen van Webbers!" De Webber Community organiseert deze bijeenkomst in coproductie met Wijk van de Toekomst.

24 april 2024

Praktijkbijeenkomst: Benedenbuurt Wageningen

In PAW-wijk Benedenbuurt in Wageningen zijn de voorbereidingen voor de realisatie van een midden temperatuur warmtenet in volle gang. Het proces is uniek omdat het geheel sinds 2016 is geïnitieerd, begeleid en gedragen door bewoners in de wijk.