Header-home
30 mei 2024

Energie in de Wijk

leren over complexe uitvoering van de energietransitie in de wijk

Het succesvol organiseren van de energie- en warmtetransitie in wijken blijkt lastig. Eén van de redenen is de complexiteit van interne processen bij gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven. Deze interne processen sluiten slecht aan bij bewoners en staat zowel participatie als uitvoering in de weg.

Praktijkgericht onderzoek Energie in de Wijk

Daarom doen Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool van Amsterdam (HvA), Tilburg Universiteit (TiU) en Universiteit van Amsterdam (UvA) gezamenlijk onderzoek naar de interactieketens rond de lokale energie- en warmtetransitie. Het doel is om die complexiteit beter te begrijpen en handvatten te ontwikkelen voor succesvolle participatie en uitvoering. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is veldonderzoek in Amsterdam, Amersfoort, Tilburg en Heusden. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Community of Practice

Speciaal voor ambtenaren die aan de slag zijn met de energie- en warmtetransitie in de wijk organiseren we een Community of Practice waarin we onderzoek en praktijk bij elkaar brengen. In drie bijeenkomsten delen wij inzichten uit het onderzoek en gaan we samen verder in op dilemma’s en vragen die spelen in de praktijk. Doel is om nieuwe inzichten te krijgen én een vruchtbare uitwisseling tussen gemeenten te faciliteren. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 30 mei van 10.45 tot 14.30u in Amsterdam. De tweede volgt in het najaar van 2024 en de derde in het voorjaar van 2025. De Community of Practice wordt georganiseerd door Merlijn van Hulst (TiU), Marthe Singelenberg (HvA) en Petra Hofman (Diep).

Je bent welkom!

Naast ambtenaren van de gemeenten Amsterdam, Amersfoort, Tilburg en Heusden is er nog beperkt ruimte voor deelname uit andere gemeenten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Heb je interesse om hieraan deel te nemen vanuit jouw gemeente? Of heb je andere vragen over het project? Mail of bel Petra Hofman (petra@diep.nl, 06-31014202).

Datum

30 mei 2024

Tijd

10.45-14.30u

Locatie

Amsterdam

Meer agenda items?

23 mei 2024

[Webinar] Aan de slag met je lokale ondersteuningsstructuur

Er komt weer een nieuw DoeTank webinar aan!🚀 Ben jij als gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor het ondersteunen van woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen? Of ben je met dit thema bezig vanuit je rol bij een bewonersinitiatief of energieloket? Meld je dan aan!

28 mei 2024

Bijeenkomst Mei Monumenten Maand

We krijgen vanuit de community de afgelopen maanden steeds vaker signalen dat er behoefte is aan uitwisseling op het vlak van verduurzaming van monumentale wijken. Daarom organiseren wij in de Maand Mei een mooie bijeenkomst rondom het thema Monumenten!

10 juni 2024

[Kennisatelier] Gelders Warmte Infrabedrijf

Op maandag 10 juni staat er een kennisatelier met het Gelders Warmte Infrabedrijf op het programma. Als publieke partner werkt het GWIB samen met Gelderse ​gemeenten ​aan het op schaal ontwikkelen, realiseren en exploiteren ​van publieke, collectieve warmtenetten. ​