Header-home
19 september 2024

Bijeenkomst

Samen sterker in de energietransitie

Samen sterker in de energietransitie: woningcorporaties, energieklussers en gemeenten in actie tegen energiearmoede.

Uit de monitor van TNO (2022) blijkt dat er in Nederland meer dan 600.000 huishoudens in energiearmoede leven. Van deze huishoudens woont maar liefst 68% in corporatiewoningen. Er ligt dus een grote uitdaging om de huurders van woningcorporaties ook actief te betrekken bij de energietransitie en de energiearmoede bij deze doelgroep aan te pakken. Er zijn energieklussers die bij huishoudens over de vloer komen en kleine en soms grotere energiebesparende maatregelen aan te brengen. Ze zijn vaak de voorpost voor de manier waarop deze bewoners betrokken worden in de energietransitie. Woningbouwcorporaties verduurzamen woningen en zorgen zo voor energiebesparing en lagere energierekeningen. Gemeenten regisseren de aanpak door energieklussers in te zetten en door afspraken te maken met de corporaties.

Het liefst zouden we alle huishoudens in energiearmoede zo snel mogelijk helpen, maar elke organisatie afzonderlijk krijgt dat niet voor elkaar. Daarom organiseren RVO, Provincie Zuid-Holland, het NPLW en het ministerie van BZK een bijeenkomst waar we met de diverse organisaties werken aan betere en slimmere aanpakken. Ze geven een podium aan goede voorbeelden en er is vooral ruimte voor het gesprek om de samenwerking en versnelling in gang te zetten. Hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we voor elkaar betekenen en bovenal, hoe kunnen we huishoudens met zorgen over de energierekening sneller helpen?

Deze Bijeenkomst wordt georganiseerd door NPLW.

Datum

19 september 2024

Tijd

14.00 -18.00 uur

Locatie

Staedion: Koningin Julianalaan 2, 2504 LK Den Haag

Meer agenda items?

28 augustus 2024

[Kennisatelier] Netcongestie

Op het stroomnet wordt het alsmaar drukker. Dit kan een beperkende factor zijn voor wijken waar de energie- en warmtetransitie nog op stapel staat. Daarom organiseren we op woensdag 28 augustus een kennisatelier over netcongestie.

19 september 2024

Living Lab Day

Op 19 september is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair! Hoe gaat het met onze circulaire projecten? Welke nieuwe circulaire ketens zijn in de maak? Wat is nodig om van circulair écht het nieuwe normaal te maken? Waar moeten de schouders samen onder?

24 september 2024

Bewoners ondersteunen met verduurzaming

Graag nodigen we je uit om samen met ons het begin te vieren van De DoeTank-werkwijze in de wijde wereld. Na deze dag kun je namelijk zelf aan de slag!