Op donderdag 11 november 2021 van 15.00 tot 17.00 uur duiken we, vanuit het centrale thema ‘Integrale duurzame wijkontwikkeling’, de complexe puzzel van de warmtetransitie, waarin bewoners een sleutelrol spelen. Deze keer hebben we twee thema’s die in elkaars verlengde liggen.

Onderwerpen & Sprekers

Verbeeldingskracht voor de toekomst van woonwijken
Hoe maken we wijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar voor de toekomst? We hebben energiezuinige en klimaatbestendige woningen nodig: leefbare gebieden die niet alleen bestaan uit eengezinswoningen, maar ook uit woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. Voor de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal zijn op zeven locaties teams van ontwerpers met deze integrale vraag aan de slag gegaan. Onze eerste spreker, Simone Huijbregts, medewerker van het atelier van de Rijksbouwmeester, begeleidde deze prijsvraag vanuit het College van Rijksadviseurs waar zij werkte met rijksbouwmeester Floris Alkemade. Aan de hand van voorbeelden uit het Panorama Lokaal neemt ze ons mee in hun visie op de toekomst van Nederland en laat ze zien welke kansen en verbindingen er bestaan voor deze stedelijke opgaven.

Publieke bricoleurs: mensen die dingen aan elkaar knopen 
Bij het toekomstbestendig maken van wijken wordt gewerkt op het raakvlak van gemeente en gemeenschap. “De leefwereld is per definitie integraal” of “we moeten koppelkansen benutten”, wordt vaak geroepen. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Onze tweede expert, Wieke Blijleven, onderzoeker bij het sociaal en cultureel planbureau, heeft onderzoek gedaan naar ambtenaren die mét en vóór inwoners en andere partijen dingen voor elkaar krijgen. Ze noemt deze ambtenaren publieke bricoleurs: vakmensen die win-win situaties creëren en dingen aan elkaar knopen. De inzichten van Wieke over hoe dit in zijn werk gaat bieden concrete handreikingen voor het werken in en met de wijk. Daarnaast zijn het vertrekpunten voor een goed gesprek tussen ambtenaren die in de wijk werken en de mensen die in de wijk wonen.

Meld je aan

Via deze link kun je je aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.