Op maandag 17 mei aanstaande organiseren we vanuit het Programma Wijk van de Toekomst het volgende kennisatelier. Deze keer is het thema Integrale Duurzame Wijkontwikkeling.

Inleiding
Een wijk ‘klaarmaken voor de toekomst’ heeft veel meer aspecten dan alleen ‘van het aardgas af’ of CO2 reductie. Breder kijken kan extra waarde toevoegen of voor haakjes zorgen, waardoor meer mogelijk wordt. Vanuit het bredere perspectief kijken we bijvoorbeeld ook naar opvang van regenwater, tegengaan van hittestress, duurzaam opwekken van energie en duurzame mobiliteit. Of naar sociale duurzaamheid, lokale werkgelegenheid, gezondheid, binding tussen bewoners en de relaties tussen de verschillende spelers. Een bredere aanpak kán veel opleveren, maar levert ook uitdagingen op.

Sprekers
Jacco Rodenburg, Provincie Gelderland, geeft zijn visie op een integrale duurzame wijkontwikkeling, vanuit zijn expertise en zijn rol binnen de Provincie Gelderland.

Petra Hofman, Programmamanager Wijk van de Toekomst, introduceert het thema ‘integrale duurzame wijkontwikkeling’. Ze neemt je mee langs verschillende invalshoeken en voorbeelden uit Wijk van de Toekomst en daarbuiten. Wat wordt precies bedoeld met integrale duurzame wijkontwikkeling? Wat kan het opleveren? Maar ook: wat zijn dilemma’s, uitdagingen en aandachtspunten? En: hoe kun je vanuit verschillende rollen werken aan succes?

Kim Verschuren, lid Ondersteuningsteam, maakt de doorvertaling naar de praktijk van een integrale duurzame wijkontwikkeling. Welke acties kun je concreet oppakken om vanuit deze visie aan de slag te gaan? Welke financiële ondersteuningsmogelijkheden zijn er en hoe kom je hieraan?

Met elkaar in gesprek
Na de verhalen van de sprekers gaan we met elkaar verder in gesprek over het thema en de verschillende invalshoeken.

Meld je aan
Via deze link kun je je aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.