Aanmelden: Kennisatelier “koppelen van verschillende opgaves & perspectieven op samenwerking in de wijk”

/

Op donderdag 11 november 2021 van 15.00 tot 17.00 uur duiken we, vanuit het centrale thema ‘Integrale duurzame wijkontwikkeling’, de complexe puzzel van de warmtetransitie, waarin bewoners een sleutelrol spelen. Deze keer hebben we twee thema’s die in elkaars verlengde liggen.

Lees verder »