Op donderdag 3 december 2020 vond het kennisatelier over Financiering van particulier bezit plaats. Het onderwerp was: alleen als financiering voor iedere huiseigenaar toegankelijk en aantrekkelijk is, zal de omslag gemaakt kunnen worden.