Wijk van de Toekomst geeft wijken, buurten en dorpen een vliegende start en ondersteunt ze op hun eigen weg naar verduurzaming. Met elkaar geef je vorm aan de doelen en ambities. Vervolgens ga je aan de slag met de realisatie. Samenwerken, leren, proberen en ook fouten durven maken staan centraal.
#fijnleven #wijkvandetoekomst #klimaatbestendig

Voor wie?

voor jou!

Onze leefomgeving verandert en vraagt om verandering van jou. Binnen Wijk van de Toekomst ga je samen met anderen aan de slag om oplossingen te bedenken voor die duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst. Of je nou een actieve bewoner bent in een wijk, een gemeenteambtenaar die aan de slag gaat met lokale Wijk Uitvoeringsplannen (WUP) of een actief lid van een energiecoöperatie: dit programma biedt brede ondersteuning… En daar ben jij……, omdat jij een onderdeel uitmaakt van die leefomgeving.
#fijnleven

Lees meer over het programma en jouw rol daarin

De eerste stap zetten

Wijk van de Toekomst is een (zelf)lerende community van ambitieuze bewoners, ambtenaren en andere initiatiefnemers die stappen zetten om hun eigen leefplek toekomstbestendig en klimaatneutraal te maken. (Nieuw) startende en lopende initiatieven die ook willen aansluiten met hun wijk, buurt of dorp zijn meer dan welkom.

Klaar voor de

start!

01. Ambities vastleggen

Het formuleren van een gezamenlijke ambitie tussen inwoners en andere partijen in en om de wijk, is een krachtige start volgens de filosofie van het programma.

02. Wijkcoalitie vormen

Een goede samenwerking tussen wijkbewoners en anderen die een bijdrage leveren is de basis voor werken aan duurzame verandering.

03. Afspraken maken

Een plan waarin je met elkaar afspreekt wat je gaat doen, met wie en hoe geeft een kompas voor de weg naar realisatie.

Lees meer over de aanpak

Pak je

agenda!

Bekijk agenda
  • Academie
  • Praktijkbijeenkomsten
  • Kennisateliers
  • Intervisie procesbegeleiders
  • Overige bijeenkomsten
  • Digitale inloopmomenten
30 juni 2022

Zomercongres Leefbaarheidsalliantie Gelderland 2022

Tijd: 09:00 uur
Locatie: TURMAC Cultuurfabriek in Zevenaar
5 september 2022

Inloopmoment voor Wijkcoalities

Tijd: 19:00 uur
Locatie: Online
Deze afbeelding toont een bewegende lijn (afgeleid van het logo) die door de tekst ‘Deze lijn verbindt ons allemaal.’ loopt.

Wijk Kerschoten Apeldoorn

De stip aan de horizon

Een betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas beschikbaar maken met in 2030 alle woningen op het warmtenet. In een sterke samenwerking met de grootste partijen wordt Kerschoten toekomstbestendig. https://www.kerschotenenergieneutraal.nl/

#jouwstipaandehorizon

Een actueel

bericht

3 juni 2022Bijeenkomst

Terugblik Kennisatelier Jongeren(participatie) in de energietransitie

In mei doken we het thema participatie en communicatie in. Binnen dit thema van de energietransitie spreekt men vaak over groepen die lastig te bereiken zijn. De doelgroep jongeren is daar één van. Echter, jongeren spelen een rol van betekenis en zetten zich op verschillende niveaus in voor de energietransitie. Het gaat immers om hun toekomstige leefomgeving en energievoorziening.

Lees meer
23 mei 2022Bijeenkomst

Aanmelden kennisatelier Living Labs

In juni staat het thema Integrale duurzame wijkontwikkeling weer centraal bij Wijk van de Toekomst. Dit thema gaat over het belang van inzetten op meer dan alleen de energieopgave voor een toekomstbestendige wijk.

Lees meer
Lees meer berichten